• pic 1

    Carita Orlando

    Nuoret. Työ. Tulevaisuus.

  • pic 3

    Suomi on hyvä paikka elää. Tarvitsemme kuitenkin määrätietoisia askeleita vastataksemme tulevaisuuden haasteisiin.

    Kaupunginvaltuutettu, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Ahkera asiaosaaja asiallasi!


Carita on arvostettu yrittämisen ja verotuksen asiaosaaja, pääkaupunkiseudun yrittäjien puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. Hän kannattaa työn verotuksen alentamista, julkistalouden rakenteellisia muutoksia sekä työllistämisen esteiden helpottamista.

Nämä ovat Caritan poliittiset www-sivut. Tervetuloa, ollaan yhteyksissä!

Politiikkani pääteemat

Poliittisen toimintani kantaviksi teemoiksi lasken tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen, osaavan veropolitiikan, sääntelyn maltillistamisen ja yrittämisen kannustavuuden. Alla lyhyesti.

Työtä kaikille

Työn vastaanottaminen ja työn tarjoaminen pitää olla aina taloudellisesti kannattava vaihtoehto. 

Lyhytaikaiseksi jäävä talouskasvu ei meitä pelastanut, vaikka työllisyysaste parani huomattavasti. Taso ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme sekä rakenteellisia uudistuksia että joustoja työmarkkinoille. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yksinyrittäjien määrä on kasvanut 40 000:lla, kun samanaikaisesti työnantajayritysten määrä on pysynyt lähes paikallaan. Työllistämiseen koetaan liittyvän liian isoa riskiä ja joustamattomuutta ja siksi alihankintamallit ja laskutuspalvelut lisääntyvät voimakkaasti.  Työllisyysaste ei näytä juurikaan nousevan, siitä huolimatta, että joillakin aloilla puhutaan jo työvoimapulasta. Väestö ikääntyy ja työikäisten määrä pienenee rajusti. 

Muutoksia on saatava rivakasti eteenpäin. Oli erittäin harmillista, että perhvapaauudistusta ei pystytty tekemään. Jos 24–44-vuotiaiden naisten työssäkäyntiaste olisi Suomessa Ruotsin tasolla, meillä olisi 50 000 työllistä enemmän kuin nyt. Tarvitsemme sellaisia uudistuksia, jotka tukevat työn ja lastenhoidon yhdistämistä ja kannustavat molempia vanhempia nykyistä tasaisemmin osallistumaan lasten hoitoon. Tarvitsemme uudistuksen, joka parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja nostaa työllisyysastetta.

Myös sosiaaliturvaa tulee uudistaa. Tukijärjestelmän tulee olla sellainen, että työn vastaanottaminen kannatta aina. Työn, opiskelun ja yrittämisen yhdistäminen pitää tehdä mahdolliseksi ilman, että putoaa täysin turvan ulkopuolelle. 

Työllistämisen helpottamiseksi työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta luopua ja mikroyritysten henkilöperusteista irtisanomista on helpotettava. Työaikalakia on myös syytä uudistaa vastaaman tämän päivän työn tekemisen malleja.
 

Osaava veropolitiikka ja yrittämisen kannustavuus

Veropolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja verojärjestelmän yksinkertaista. Laaja veropohja mahdollistaa matalamman veroasteen. Mahdollisuudet veronkiertoon pitää minimoida. Yrittäjän ja yritysten on voitava luottaa tehtyihin päätöksiin. Verojärjestelmän on oltava yksinkertainen ja jokaisen ymmärrettävissä.  

Verotuksen on myös oltava kannustavaa. Yrittäjyydestä ja ahkeruudesta on palkittava. Liian ankara verotus ei kannusta ottamaan riskejä. 

Yrittämisen ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin jouten olo. Osa-aikatyön mahdollisuuksia tulee helpottaa. Perheen ja työn yhteensovittaminen tai toisaalta eläkkeelle siirtymisen sijaan, työtuntien vähentäminen ovat mahdollisuuksia, joita tulisi voida hyödyntää tehokkaammin.  

Työn verotusta tulee laskea lähemmäs eurooppalaista keskitasoa. Matalapalkkatyöt ovat usein mahdollisuus päästä työelämään kiinni. Nuori, joka asuu vielä kotona, vajaakuntoinen tai huonosti suomea puhuva maahanmuuttaja voisi olla valmis tekemään matalan tuottavuuden töitä. Työn hinta on tällä hetkellä niin korkea, että meillä ei ole varaa palkata työntekijöitä erilaisiin aputehtäviin. Siirrymme yhä enemmän kohti itsepalveluyhteiskuntaa sen sijaan, että työpaikkojen määrää pitäisi lisätä. 

Nuoret ja syrjäytyminen

Osa nuorista tarvitsee enemmän tukea ja syrjäytymiseen pitää puuttua kaikin keinoin. Suomessa on tällä hetkellä jo lähes 70 000 syrjäytynyttä nuorta. Nuorten työllisyyden koheneminen on riippuvainen paljolti työmarkkinoiden kysynnän kasvusta. Talouden käänteet koskettavat helposti juuri nuoria työnhakijoita.

Syrjäytymiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys, mittakaava ja voimakkuus vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Viimeisten vuosien aikana työelämän ulkopuolelle ”kadonneiden” määrä on kasvanut noin tuhannella hengellä vuodessa.

Syrjäytymisen riski on erityisen iso niille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta. Syrjäytymisen riskitekijät ovat hyvin tiedossa ja ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voimme vaikuttaa merkittävästi.  
 

 

Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus

Pohja oppimiselle luodaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. 

Tasa-arvoinen peruskoulu on paras pohja siihen, että jokaisella on samanlainen mahdollisuus oman tulevaisuuteensa luomiseen. Lähikouluperiaate, jonka mukaan jokainen lapsi käy omaa lähialueellaan sijaitsevaa koulua, mahdollistaa samantasoiset mahdollisuudet kaikille lapsille. Koulun ei pidä tasapäistää vaan tarjota haasteita lahjakkaille lapsille ja lisätukea sitä tarvitseville. 

Ammatillisessa koulutuksessa on meneillään suuri muutos ja muutos edellyttää uusia tapoja toimia. Työvaltainen oppiminen on useille nuorille hyvä vaihtoehto. Uudet oppimismuodot vaativat opettajilta ja yrityksiltä uusia tapoja toimia ja mahdollisuuksia löytää jokaiselle oppijalle oma polku kuljettavaksi . 

Galleria

Kuvia tapahtumista ja studiosta

Mahdollisuus parempaan huomiseen
syntyy joukosta pieniä päätöksiä.

Liity postituslistalle
Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.