Perhepäivähoitajat, katoava ammatti?

Kevään viimeisessä valtuuston kokouksessa oli käsiteltävänä Vantaan palveluverkkosuunnitelma vuosille

2014–2023. Keskustelua syntyi erityisesti yksityisistä päiväkodeista, sillä suunnitelmassa todetaan, että yksityisten päiväkotien määrää lisätään. Yksityisistä päiväkodeista oltiin montaa mieltä, varsinkin kun juuri oli Helsingin Sanomissa ollut juttu yksityisestä päiväkodista, josta oli erotettu lapsi hänen tarvitseman erityisen tuen vuoksi.
Yksityinen päivähoito on usein edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito. Valtuuston keskusteluissa yritettiin löytää vastauksia siihen, että miksi näin on. Päivähoidossa on kuitenkin erityisen tarkat määräykset hoitajien lukumäärästä ja ammattitaidosta, eli niistä ei voi tinkiä. Vantaalla yksityinen päivähoito on reilut 10% edullisempaa kuin kunnallinen ja osittain tämä johtuu rakentamisvaiheessa syntyneistä kustannussäästöistä.

Säästöjä myös syntyy jos erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat kaikki kunnallisella puolella. Tämä ei mielestäni ole toivottavaa vaan kaupungin tulee edellyttää, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet sekä kunnalliseen että yksityiseen päivähoitoon. Ratkaisu ei kuitenkaan ole se, että yksityisiä päiväkoteja ei olisi lainkaan. Kun yksityinen ja kunnallinen palveluntarjoaja toimivat rinnakkain saa kunta tärkeän vertailukelpoisen kumppanin ja innovatiivisen yrittäjän kehittämään toimialaa. Kustannustehokkuudesta on hyvä ottaa mallia. Laatu ei yksityisellä puolella ole yhtään huonompaa, nimittäin uskon, että päiväkoti-ikäisten vanhemmat ovat parhaita laaduntarkkailijoita. Jyväskylässä yksityiseen päivähoitoon on enemmän halukkaita kuin voidaan vastaanottaa.

Keskustelun lomassa tuli myös esille, että perhepäivähoitajia on aivan liian vähän. Vantaalla olisi paikka monelle uudelle perhepäivähoitajalle. Kaikki halukkaat oltaisiin valmiita rekrytoimaan. Miksi tuo työ ei kiinnosta?

Tässä lisätietoja toimimisesta perhepäivähoitajana Vantaalla
 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.