Vastuullinen yritys voittaa aina

Yritysvastuu on kasvava trendi. Yhä useammin yrityksen ja yrittäjän täytyy ottaa kannattavuuden lisäksi huomioon vastuukysymykset. Kuluttajat ja sijoittajat ovat yhä valveutuneempia ja odottavat tuotteilta vastuullisuutta. Tutkimuksen* mukaan noin neljännes kuluttajista on maksanut tuotteesta tai palvelusta enemmän, koska se on halvempaa tuotetta vastuullisempi valinta (*Nordnetin, AaltoNew Globalin ja FIBS toteuttama kysely).

Kenellä on vastuu siitä, että tuotteet ja palvelut, joita kulutamme ovat vastuullisesti tuotettuja? Sekä ympäristövastuu että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat yhä useammin tärkeitä kysymyksiä ostopäätöksiä tehdessämme. Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä kestävän kehityksen haasteista. Lapsityövoiman ehkäisy, valmistusmaiden työolosuhteet sekä puhtaan veden turvaaminen, koskettavat meitä jokaista ja ostopäätöksellämme on valtava merkitys meidän lastemme tulevaisuuteen.

Tarvitsemme kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja ja tämä on myös yrityksille iso liiketoimintamahdollisuus. Suomalainen osaaminen, teknologia ja erilaiset kierto- ja jakamistalouden mallit muuttavat maailmaa, mutta antavat myös valtavan mahdollisuuden uusille vientituotteille- ja palveluille.

Kestävä kehitys on ensisijaisesti meidän jokaisen vastuulla, mutta valtion, kuntien ja päättäjien tulee yhä enemmän edistää lainsäädäntöä, joka edistää yritysvastuuta. Päivittäisissä pienissä kulutuspäätöksissä, kuten ruoka- ja vaatevalinnoissamme, voimme tehdä vastuullisia valintoja. Sen sijaan asumiseen, liikenteeseen tai elektroniikkaan kohdistuvat hankinnat ovat huomattavasti vaikeampia tai jopa taloudellisesti mahdottomia valita vastuullisuuden mukaan.

Helsingin pörssin suuryhtiöistä vastuullisimpana nähdään KONE. Vastuullisuus ei siis sulje pois kannattavaa liiketoimintaa vaan päinvastoin voi sitä vahvistaa.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.