Yrittämisen Esteitä

Muutama päivä sitten Kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Petteri Orpo lupasi Kokoomuksen sitoutuvan kartoittamaan ja poistamaan kymmenen yrittäjyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden pahinta estettä. Reilut kahdeksan vuotta yrittäjänä toimineena sekä saman ajan satojen yritysten taloushallintoa hoitaneena mieleeni tuli heti muutamia isompia ja pienempi asioita joilla yrittäjyyttä helpotetaan.

Tiedän, että osa näistä lähtee EU-lainsäädännöstä ja osaan näistä on ehkä mahdoton keksiä helpotusta, mutta listasin kuitenkin asioita jotka minun mielestäni kaipaavat muutosta tai jotka voitaisiin tehdä paljon helpommin. Otan mielelläni palautetta vastaan ja jatkan listaa muiden kokemusten perusteella.

1. Vanhempainvapaan kustannukset

• Pienyrittäjälle 2,5 päivän lomapalkka ja lomaraha äitiysloman ajalta on kohtuuton kustannusrasite, vaikka KELA korvaa siitä osa. Kaikki korvaukset pitäisi siirtää suoraan KELAn maksettavaksi.

2. Työllistämisen byrokratia

• Työntekijän palkasta pitää maksaa sivukuluja neljälle eri taholle. Kuukausittain pitää lähettää ilmoitus verottajalle ja eläkevakuutusyhtiölle sekä vuosittain neljään eri paikkaan. Pienyrittäjän palkanmaksua pitäisi helpottaa. Tämä vähentäisi varmasti myös yksittäisistä keikkahommista maksettavia pimeitä palkkoja.

3. Arvonlisäverolaki suhteettoman vaikea

• Kun arvonlisäverolakia viimeksi muutettiin, eräs konsultti totesi ”tämä on yrittäjän helvetti ja konsultin taivas”. Lain yksinkertaistamisen lisäksi EU-palvelukaupan raportoinnin pitäisi kulkea samanaikaisesti muun alv-raportoinnin kanssa.

4. Työllistämistukien hakemukset sähköisiksi

• Työllistämistukea haetaan ennen palkkaamista ja sen jälkeen kuukausittain täytetään kaksi lomaketta, joihin tulee melkein samat tiedot, jotka jo löytyvät palkkakuitista tai ovat TE-toimiston tiedossa. Siis aivan turhaa paperinpyörittämistä.

5. Työntekijän liittomaksujen hoitaminen pois työnantajalta

• Sen lisäksi, että työnantaja laskee ay-jäsenmaksun oikean suuruuden, tilittää sen liitolle ja raportoi maksut neljännesvuosittain, täytyy työttömyyskassoille pyydettäessä laatia erilliset palkkatodistukset ja selvittää työtekijän viikkotyöajat palkkoineen. Tämä voi olla yhden henkilön kohdalla useamman tunnin työ.

6. Anniskelun rajoituksia purettava

• Kahden ruokaravintolan terassin sijaitessa vierekkäin eri ravintoloista ruokansa ja juomansa tilaavat ystävykset eivät saa istua samassa pöydässä. Tämä on vain yksi esimerkki anniskelun rajoituksista, joihin kyllä helposti löydettäisiin järkevä ratkaisu.

7. Konsernitilinpäätös on liian raskas laatia

• Pienenkin yhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, mikäli emoyhtiö jakaa osinkoa. Osingon riittävyys voitaisiin kuitenkin todeta maksukykyisyystestillä, kuten muidenkin osakeyhtiöiden osalta tehdään. Lisäksi konsernitilinpäätöksessä olevaa tietomäärää voitaisiin supistaa yksinkertaisesti vain sallimalla liittää tytäryhtiöiden tilinpäätökset liitteeksi.

8. Kauppojen aukioloaikojen rajoituksia purettava

• Monet erikoispyhät olisivat parasta myyntiaikaa, lisäksi turistit eivät osaa varautua esim. juhannuksen aukioloaikoihin. Myös erot eri paikkakuntien myöntämille erikoisluville voivat poiketa suuresti toisistaan.

9. Työttömän mahdollisuus vastaanottaa keikkatyötä

• Työttömän on mahdotonta ja kannattamatonta vastaanottaa keikkatyötä. Pelkästään sen selvittäminen, että miten satunnainen keikka vaikuttaa erilaisiin tukiin, on vaikeaa selvittää.

Jonkun mielestä tämä voi olla turhan valittamista. Yrittämiseenhän aina liittyy paljon paperityötä. Se on totta, mutta mitä enemmän aikaa menee paperin pyörittämiseen, sitä vähemmän aikaa on tuottavaan työhön ja sitä pienemmät mahdollisuudet on työllistää. Tulevaisuuden yritysmaailma koostuu yhä enenevässä määrin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Siksi lakimuutoksia, rajoituksia ja raportointivelvollisuuksia tulisi aina miettiä myös pienen yrittäjän näkökulmasta.

Ensisijaisesti on pyrittävä purkamaan työllistämisen esteitä.

Toki täytyy sanoa, että paljon on viime aikoina hyvääkin tapahtunut. Verottajalle kiitos verotilistä. Siihen kun vielä saisi lisättyä ennakkoverot, niin se jo hipoisi täydellisyyttä. Myös KELA:lle kiitos siitä, että sairaspäivärahahakemukset voi tehdä sähköisesti. Hakemus on myös yllättävän helppo täyttää, kunhan osaa valita oikean hakemuksen.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.