Yle-vero

Kauppalehti kirjoitti (11.7.2014) yrittäjästä, joka oli ottanut heihin yhteyttä yle-veron johdosta. Yrittäjää harmitti kun kolmen miehen yritys, jonka liikevaihto on 900.000 euroa, joutuu maksamaan yle-veroa 1.880 euroa. Yrittäjän mielestä on kohtuutonta, että pienyritys maksaa Yle-veroa kaksi-kolmasosaa siitä, mitä suuret yritykset maksavat. Suurimmillaan Yle-vero on 3.000 euroa.

Laskin, että jos tuon pienyrityksen Yle-vero on 1.880 euroa, niin sen verotettava tulo on noin 550.000 euroa.  Se on muuten todella hyvin 900.000 euron liikevaihdolla. Yritys maksaa siis pelkästään yhteisöveroa tuosta tuloksesta tänä vuonna 110.000 euroa. Minä en olisi tuolla tulostasolla niin huolestunut juuri yle-veron määrästä, joka on vajaa 0,35% tuloksesta.

Toki on todella tärkeää pitää yrityksen kokonaisverorasitus kohtuullisella ja kannustavalla tasolla, mutta se ei ole tämän blogin aihe, vaan Yle-vero, joka on ainoa korvamerkitty vero. Yhteisöverolla (20% tuloksesta) sen sijaan rahoitetaan kaikkia muita yhteiskunnan menoja koulutuksesta, kirjastoihin ja sairaanhoitoon.

On kummallista, että Yle on se taho, johon on päätetty korvamerkitä vero. Sen kustannukset siis näemme suoraan omassa verotuksessamme. Sen sijaan on hankalampi nähdä sitä osuutta, mikä tuloistamme käytetään vaikka teiden kunnossapitoon tai työttömyyden kustannuksiin.

Lisäksi on kummallista, että yhteisöjen verotuksessa Yle-vero leikkautuu vajaan 900.000 euron kohdalla. Eli vaikka yhteisön tulos on yli 900.000, niin vero on kuitenkin aina maksimissaan 3.000 euroa. Yhteisöveroa taas maksetaan jokaisesta eurosta tasan 20%.

Mielestäni Yle pitäisi sisällyttää valtion budjettiin ja rahoittaa se sieltä, kuten kaikki muutkin valtion menot. Budjetissa päätetyllä määrärahalla Ylen olisi siten pärjättävä ja pyrittävä löytämään sellainen palvelu- ja laatutaso, joka tuolla määrärahalla on tehokkaasti saavutettavissa. 


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.