Vastuullisuus liiketoiminnassa ja kulutuksessa (kirj. Erkki Kondelin)

Huomio yritysvastuullisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti. Yritykset julkaisevat yritysvastuuraportin tai raportoivat vastuullisuudesta osana vuosikertomusta. Raportointi on jo nyt pakollista isolle joukolle yrityksiä, ja odotettavissa onkin, että tulevaisuudessa raportointivelvollisuudet vain laajenevat. Mielenkiintoinen on myös huomata vastuullisuuden liiketoimintahyötyjen olevan suurempia kuin siihen käytetyt resurssit. Mielestäni tulos kertoo, että yritysvastuu on selvästi siirtynyt hyväntekeväisyydestä liiketoiminnan ytimeen.  Vastuullisuus ei ole enää yritysten tukitoiminto. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta.

Toisaalta selväähän tämä on. Kestämättömät kulutustottumukset ja globaali väestönkasvu koettelevat maapallomme kantokyvyn rajoja yhä kasvavissa määrin. Määrältään kasvavien teollistuneiden talouksien elämäntyylit kuluttavat enemmän luonnonvaroja kuin planeettamme kykenee tuottamaan.

Goldman Sachsin ekonomisti George Cole kuvaa maailmantalouden murrosta näin:

”Maailma on muuttumassa hyödykkeiden aikakaudesta kuluttamisen aikakauteen. Tämän muutoksen realisoituminen tuo esiin uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Avaintekijä on keskiluokkainen kuluttaja kehittyvillä markkinoilla. Seuraavien vuosikymmenten aikana keskiluokkaisten ihmisten kulutusvoima kehittyvillä markkinoilla aiheuttaa järisyttävän muutoksen globaaliin kulutukseen. Rakenteellisten mahdollisuuksien näkeminen kehittyvillä markkinoilla ei avaudu pelkästään makrotason kasvua katsomalla vaan ennen kaikkea mikrotason rahankäytön ja kulutuksen logiikan ymmärtämisellä. Toisin sanoen, pitää ymmärtää mitä maailma haluaa.”

Näen työssäni konkreettisia esimerkkejä ja mahdollisuuksia, joita voisi helpostikin hyödyntää maailmalla laajemminkin. Muutaman vuoden vanha työkäyttöön suunniteltu kannettava tietokone peittoaa kapasiteetissaan vielä helposti uudetkin kotikäyttöön markkinoilla olevat ns. halpakannettavat. Tietokoneiden uusiokäyttö on leviämässä laajasti ja siihen suhtautuminen on myös meillä Suomessa muuttunut neutraalista halutuksi toimintamalliksi.

Uusiokoneen eli käytetyn, noin kolme vuotta vanhan tietokoneen, elinkaaren pidentäminen vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, koska se vähentää tarvetta uusien laitteiden valmistamiseen. Energiaa kuluu entistä vähemmän, ja kasvihuonepäästöt pienenevät. Elinkaaren pidentäminen säästää myös materiaaleja ja vähentää jätettä ja takaa kuluttajille mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa ympäristöystävällisemmin.

Toista kautta pohtien linkitys tasa-arvoiseen oppimiseen nousee myös esille. Digitaaliset laitteet ja taidot ovat alalla kuin alalla yhä tärkeämmässä roolissa. Kuitenkin edelleen aivan liian moni lapsi ja nuori uhkaa jäädä eriarvoiseen asemaan Suomessa, sillä monelta nuorelta puuttuu oma tietokone. Uusiokoneet tarjoavat tähän hienon avun. Lasten ja nuorten pitää ehdottomasti päästä jo alakoulussa tutustumaan monipuolisesti digitaaliseen maailmaan sekä kehittää taitojaan koko perusopetuksen ajan mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämä on kansalaistaito ja demokratian toteutumisen edellytys tulevaisuudessa.

Maailma tulee tarvitsemaan vielä rutkasti uusia innovaatioita ja yrityksiä, jotka tuovat kiertotalouden avaimia vastaamaan tulevaisuuden energia- ja resurssihaasteisiin sekä tasa-arvoiseen oppimiseen. Uskon ja olen nähnyt yrittäjämaailman olevan mukana kiertotalouden ja tasa-arvoisuuden viestissä ja näyttämässä tietä uusiin malleihin.

 _______________

Vieraskynä: kirjoittajana Erkki Kondelin 

Kirjoittaja on jalat maassa oleva hämäläinen. Vastuullisuus ja kiertotalous korostuvat työelämässä. Vapaa-ajan täyttävät kolme lasta (joista kahdella ikäeroa 18 minuuttia) sekä koirat. Mottona toiminnassa: Tietämättömyys ei ole synti - haluttomuus tietää on.

  

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.