Suomi nousee pk-yritysten viennillä ja kansainvälistymällä

Talouskasvu on Suomessa kolmen viimeisen vuoden aikana ollut olematonta ja investoinnit ovat vuoden 2000-luvun alkupuolen tasolla.  Onneksi Suomi on kuitenkin edelleen World Economic Forumin vertailun mukaan maailman kilpailukykyisimpiä maita.  Tuoreessa Strategia Suomelle -raportissaan Anders Borg ja Juhana Vartiainen arvioivat, että Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet päästä takaisin kasvu-uralle. Nyt pitää siis tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimeen.
 

Yksi tärkeä keino on pitää kansantalous mahdollisimman avoimena ja kannustaa yrityksiä kansainvälistymään. Kansainvälisiltä markkinoilta löytyy runsaasti mahdollisuuksia myös Suomen pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka nyt tekevät alle 15 prosenttia koko Suomen viennistä.

Suomessa on monia erinomaisia yrityksiä kuten esimerkiksi KONE, Huhtamäki, Raute ja Planmeca, jotka ovat osaamisellaan toimialojensa globaaleja markkinajohtajia. Perinteisten toimialojen ja yritysten lisäksi meiltä löytyy voimakkaassa kasvussa olevia pienempiä yrityksiä kuten SuperCell ja Futurice, jotka ovat ottaneet rohkeita askelia kohti kansainvälistymistä erittäin hyvin tuloksin. Näitä yrityksiä Suomi tarvitsee kipeästi lisää. Miten tämä tehdään mahdolliseksi?

Suomen tulee erityisesti tukea keskisuurten yritysten kansainvälistymistä, koska niillä näyttää olevan parhaat mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Samaan aikaan pitää myös muistaa, että pienenkin yrityksen markkina-alue ja asiakkaat voivat löytyä mistä päin maailmaa tahansa.

Toiseksi, kansainvälistymisessä on järkevää tehdä selkeitä valintoja joistakin kohdemarkkinoista ja toimialoista siten, että yritykset voivat tehdä yhteisiä markkinointi- ja vientiponnisteluja ja jopa tuotekehitysyhteistyötä.

Kolmanneksi, kansainvälistymiseen käytettävissä olevaa julkista rahoitusta on ohjattava nykyistä painokkaammin konkreettisiin vientiponnistuksiin ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen sinänsä tärkeiden markkinaselvitysten ja messujen sijasta.

Ja vielä yksi tärkeä huomio. Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee 20 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joiden osaaminen ja eri kulttuurien tuntemus on saatava nykyistä paremmin osaksi suomalaisten yritysten vientiponnisteluja. 

Suomen kasvu ja hyvinvointivaltion tulevaisuus riippuu paljon siitä, miten hyvin yritykset menestyvät kansainvälisillä markkinoilla ja miten hyvin Suomi houkuttelee ulkomaisia investointeja. Suomessa on korkeasti koulutettua työvoimaa, maailman parasta digitaalista osaamista ja näyttöjä kansainvälisestä yritystoiminnasta. Kilpailukykytekijät ovat kunnossa, mutta nyt pitää saada yhä useampi 91 000 uusmaalaisesta yrityksestä ottamaan rohkeita askeleita kohti kansainvälistymistä


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.