Kireä verotus vie työpaikat

Emme me suomalaiset veroja inhoa. Itse asiassa useimmiten arvostamme veroja joiden avulla ylläpidämme hyvinvointiyhteiskuntaamme. Mutta haluammeko edelleen jatkaa veronkorotusten tietä? Uskommeko, että korottamalla veroja kannustamme yrittäjyyteen ja työn tekemiseen? Vai haluamme, että työn tekeminen ja yrittäjyys on oikeasti houkuttelevaa? 

Tällä hetkellä verokiila, eli työnantajan työvoimakustannusten ja työntekijän nettotulon välinen erotus, on liian suuri. Veronmaksajain keskusliiton selvityksen mukaan 40 700 euron vuosiansioilla vuonna 2013 palkkaverokiila oli 43,6 % ja reilun 132 200 euron ansioilla 56,7 %. Yhteiskuntamme ylläpitämiseen menee siis noin puolet työpanoksesta. 

Palkkaveroa tulee keventää ja työnantajalta perittäviä palkkasidonnaisia maksuja pyrkiä alentamaan. Nykyisessä taloussuhdanteessa jo tilapäinen palkkasidonnaisten maksujen alentaminen voisi olla tehokkainta elvytystä.  Tarvitsemme kuitenkin lisää työpaikkoja juuri yksityiselle sektorille. Elvyttäminen velkarahalla valtion tai kuntien investointeja lisäämällä ei ole ratkaisu. Uudet työpaikat yksityisellä sektorilla parantavat tehokkaasti julkista taloutta lisäämällä verotuloja ja vähentämällä erilaisia maksettuja sosiaalitukia. 

Yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana noin 40 000:lla, kun työnantajana toimivien yritysten määrä taas on pysynyt ennallaan. Tämä on suoraa seurausta siitä, että työllistäminen on kallista ja tässä taloudellisessa tilanteessa iso riski. Tekemätöntä työtä löytyy, mutta maksajia on vähän. Työ- ja elinkeinoministerin tavoite on 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille vuoteen 2019 mennessä. 

Veropohjan tulee olla laaja, jotta veronluentoisia maksuja voidaan pitää maltillisina. Julkisia menoja on karsittava tehostamalla toimintaa ja annettava myös yksityisille yrityksille mahdollisuus innovoida ja tuottaa palveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. 

Meidän on oltava edelläkävijöitä osaamisen, kyvykkyyden ja innovaatioiden kehittämisessä sekä mahdollisuuksiin tarttumisessa. Työpaikkoja pitäisi syntyä erityisesti korkeamman tuottavuuden aloille.  Siksi työn ja yrittämisen pitää olla aina kannustavaa ja mahdollisuuksia luovaa. Työn hinnan on myös oltava sellainen, että se mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun. 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.