Vastuu ja vapaus

Erään ystäväni aviomies oli kysynyt, miten olen päätynyt Kokoomuksen ehdokkaaksi. Tässä siis Jarille vastaus :)

Olen aina jostain syytä tuntenut Kokoomuksen oikeaksi valinnaksi minulle. Kokoomuksen arvot vapaus, vastuu, demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen, ovat kaikki sellaisia mihin voin tiukasti sitoutua.

Yksilön vastuu ja vapaus

Yksilön vastuu ja vapaus on se, mihin yhteiskuntamme pitäisi pohjautua. Vapaus valita takaa sen, että jokainen ihminen voi tavoitella onnellisuutta ja hänelle sopivaa elämää. Jokaisella meistä on kuitenkin vastuu itsestämme ja läheisistämme. Kaikkea ei voi ulkoistaa kunnan tai valtion velvollisuuksiksi. Meidän jokaisen on yritettävä ottaa vastuu omasta elinympäristöstämme huomioiden sekä ympäristö että lähellä olevat ihmiset.  Vastapainona meillä jokaisella on myös velvollisuus auttaa niitä, jotka apua jostain syystä tarvitsevat.

Yhteiskunnan vastuulla on perusturva, terveydenhoito ja koulutus. Tavoitteena on edistää sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä perusturvan ja huolenpidon toteutumista. Peruskoulu on perusta mahdollisuuksien tasa-arvoon. Jokaisella lapsella perheen tulotasosta, asuinpaikasta tai vanhempien koulutuksesta riippumatta, pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus saada laadukas peruskoulutus. Sivistys on mahdollisuus.

Perusturva pitää olla apuna niille jotka sitä tarvitsevat. Perusturvan ei kuitenkaan pitäisi olla vaihtoehto vaan väliaikainen turva silloin kun sitä tarvitsee. Työnteon vastaanottamisen pitäisi olla aina kannattavaa ja työttömyysturvan vain väliaikaista. Jokainen kohtaa joskus tilanteita, joissa tarvitaan yhteiskunnan tarjoamia palveluita ja tukea. Jokaisella on oikeus turvaan työttömyyden, sairauden tai muun vaikean elämäntilanteen kohdatessa.

Yrittäjän asialla

Yrittäjyys on asia jonka eteen koen, että Kokoomus tekee jatkuvasti työtä. Työnteko, yrittäminen ja niiden verottaminen sopivassa suhteessa muodostavat yhteiskunnan perustan. Työhön, yrittämiseen ja vientiin nojaava kansantalous tuo vakautta ja vaurautta kansalaisille. Työ ja yrittäminen elättävät Suomen. Suomessa on pienyrittäjiä (alle 10 hengen yrityksiä) 93,4% kaikista yrityksistä. Viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien kaikista työpaikoista kolme neljästä on syntynyt pk-yrityksiin. Suomen yrittäjyys rakentuu pitkälti pienyritysten varaan. Konkreettisina tavoitteina Kokoomuksella on yhteisöverokannan alentaminen 4 %:lla (22 %:iin) sekä matalammin verotettu osinkotulo yrittäjälle. Jos yrittämisen riskistä ei palkita, ei voida myöskään odottaa yrityksen perustamisen kiinnostavan.  Yrittäjälle on aina riski kasvattaa yritystä ja työllistää muita.

Omat tavoitteet kuntatasolla

Kuntatasolla meidän tulee huolehtia erityisesti tällä hetkellä Vantaan taloudesta. Sen lisäksi tärkeitä asioita ovat laadukas peruskoulu, yrittäjyyden edistäminen, nuorten työllistyminen, viihtyisät asumis- ja työympäristöt ja kaupunkikeskukset sekä toimivat peruspalvelut.

 

Kursivoidut tekstit on poimittu Kokoomuksen virallisilta nettisivuilta.
 


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.