Vantaan hyvinvointiohjelmat

Vantaan Kaupungilla on monta hyvää ohjelmaa menossa mitä tavallinen kuntalainen ei välttämättä edes huomaa. Valtuuston iltakoulun ohjelmassa torstaina oli Vantaan hyvinvointiohjelmien esittely.  

Vantaalla toteutetaan ja kehitetään tällä hetkellä monta hyvää hanketta joista esimerkkinä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS, Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma VIKSU sekä vammaispoliittinen ohjelma WAMPO.

HYVIS on tehty edistämään vantaalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vuoden 2013 teemana tässä ohjelmassa on lapsiperheköyhyys. Tällä valtuustokaudella 2013-2016 HYVIKSEN hyvät teot ovat: hyvä terveys, yhdessä enemmän, vahva vanhemmuus, iloa harrastuksista ja sydämellä sitoutuen. Nämä viisi hyvää tekoa on valittu vantaalaisilta lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta sekä Vantaan kaupungin työntekijöiltä ja kumppaneilta kootuista ehdotuksista. HYVIKSESTÄ löytyy lisää tietoa osoitteesta www.vantaanhyvis.fi

Tiesitkö muuten, että useissa nuorisotiloissa on kuntosali ja ohjattua liikuntaa.
Vantaalla on myös käynnissä kouluruokaan liittyvä palvelumuotohanke, jossa keskeisin ajatus on kuulla oppilaiden mielipiteitä kouluruokailusta. Koivukylän koulussa ruokalaympäristö muutettiin kokonaisuudessa viihtyisäksi tilaksi. Oppilaat ja koululaiset olivat mukana suunnittelussa.


VIKSUN visio vuodelle 2015 on " Vantaan ikääntyvä väestö on rikkaus. Meillä ikäihmiset elävät mielekästä elämää tavalla, josta muu maailma ottaa mallia." Lisätietoja tästä

Tiesitkö, että vanhusten kotihoitopalveluihin on saatu Vantaalla 80 vapaaehtoista henkilöä. Jos olet itse kiinnostunut vapaaehtoistyöstä käy tutustumassa http://vantaa.suurellasydamella.fi

WAMPOn eli vammaispoliittisen ohjelman viisi kärkiryhmää on

-          fyysinen esteettömyys,
-          palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys,
-          oikeus koulutukseen, työhön ja mielekkääseen arkeen,
-          asuminen sekä
-          esteetön ajattelu ja elämänlaatu.

Näissä ryhmissä on yhteensä 56 konkreettista toimenpidettä erilaisten epäkohtien poistamiseksi. Ohjelma on käynnistynyt Vantaan Vammaisneuvoston aloitteesta jo vuonna 2008.  Lisätietoja tästä

Lisäksi on vielä AHVO, MOKSU ja turvallisuusohjelma.  AHVOn tavoitteena on edistää 25–64-vuotiaiden vantaalaisten hyvinvointia ja ehkäistä ylisukupolvisen huono-osaisuuden syntyä. Tavoitteena on sosiaalisesti eheä ja kestävä kaupunki. Lähde mukaan kehittämään AHVOa www.vantaa.fi/ahvo

MOKSU on monikulttuurisuusohjelma. Ohjelma on lakisääteinen ja tämä ohjelma sisältää kaupungin kotouttamiseen ja kieli- sekä kulttuurivähemmistöihin liittyvät linjaukset ja niiden toimenpiteet.

Tiesitkö, että Vantaalla kolmas sektori osallistuu niin aktiivisesti maahanmuuttajatoimintaan, että sitä kuulemma naapurikaupungit kadehtivat.

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto valitsevat vuosittain julkisen sektorin parhaan käytännön. Tiesitkö, että tänä vuonna tuon palkinnon voitti Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialue. Toimialueella on mm. hyödynnetty erilaisia palautejärjestelmiä ja toteutettu tavoitteellista laatujohtamista.

Vantaan turvallisuusohjelman tavoitteena on pitää huolta Vantaalaisten turvallisuudesta. Mm. yhtenä suunnitelman tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrää 25%:lla seuraavan neljän vuoden aikana.

Vantaan turvallisuusyhteistyö pyrkii ehkäisemään onnettomuuksia ja tapaturmia, lähiyhteisö- ja lähisuhdeväkivaltaa, häiriökäyttäytymistä sekä vahingontekoja ja ilkivaltaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota ympäristöturvallisuuteen, kauppakeskusten ja joukkoliikenteen turvallisuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Lisätietoja tästä

Tiesitkö, että viime vuosina kuolemantapauksista 2700 on tapahtunut kotona tai vapaa-ajalla ja 35 työpaikalla (vuosikeskiarvo). Miehiä kuolee kaksi kertaa naisia enemmän. Onnettomuuksien, tapaturmien tai väkivallan seurauksena 2900 vantaalaista joutuu vuosittain sairaalahoitoon. Viikonloppuisin loukkaantuneista puolet on alkoholin vaikutuksen alaisena.

Valtuuston iltakoulu antoi kattavan tietopaketin Vantaan monista kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävistä ohjelmista. Valitettavasti rahaa ja sitä myöten resursseja on vähän. Valtuustolla on vaikea kausi edessä kun näiden ohjelmien konkreettisia tekoja toteutetaan ja samalla talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma painaa päälle. Kaupunkilaisten hyvinvoinnista tulee pitää huolta, mutta samalla kaupungin talous on saatava kuntoon, jotta myös lapsemme ja lapsenlapsemme voisivat tässä kaupungissa hyvin.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.