Valtuustopuhe talousarviosta 2015

Vanaan Kaupunginvaltuusto kokoontui tänään keskustelemaan ja päättämään vuoden 2015 talousarviosta. Puheenvuorot oli rajattu kolmeen minuuttiin. Siinä ajassa ei montaa aihetta ehdi käsitellä, joten poimin aiheikseni työllistämisen sekä koulujen sisäilmaongelmat.

 

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut

Työ on pohja hyvinvoinnille. Se, että pystymme pitämään mahdollisimman monta henkilöä töissä, varmistaa mahdollisuutemme ylläpitää hyvinvointia ja palveluja kuntalaisille. Työttömyys on koko Suomessa kasvava ongelma. Vantaalla on kuitenkin tehty vaikuttavaa työtä työllisyyden hoidossa. Nuorten alle 25-vuotiaitten työttömyys on kasvanut viime vuodesta Vantaalla vain noin 6 % kun se on kasvanut Helsingissä 25 ja Espoossa 30 %. Myös pitkäaikaistyöttömyyttä on pystytty pitämään hallinnassa huomattavasti naapurikaupunkeja paremmin. Sen lisäksi että työ kasvattaa verotuloja se vähentää sekä työttömyyden kustannuksia että työttömyydestä aiheutuvia muita kuluja. Tutkimusten mukaan työttömät, erityisesti pitkäaikaistyöttömät, kärsivät työllisiä useammin erilaisista sairauksista, alkoholiongelmista ja tapaturmista.

Talous- ja velkaohjelma ja sen noudattaminen on vastuullista politiikkaa, jota Vantaa on onnistunut noudattamaan tähän asti erinomaisesti. Talouden ja velan hoidon kannalta tärkeimmät tehtävät on varmistaa yritysten toimintamahdollisuuksien turvaaminen eli sitä kautta uusien työpaikkojen luominen ja kaupungin houkuttelevuus viihtyisänä asuinkaupunkina. Näiden kummankin tavoitteen edistämiseksi Vantaa on tähän asti tehnyt hyvää työtä ja tämän talousarvion mukaan tulee edelleenkin tekemään.

Tavoitteena tulee siis olla korkeat verotulot, alhaisen työttömyyden ja hyvien veronmaksajien avulla.

Vantaalla on monen muun kunnan tavoin koulurakennuksissa sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmat ovat usein hankalia ja monisyisiä eikä niiden mittaaminen ja selvittäminen ole yksiselitteistä. Usein myös ratkaisukeinojen löytäminen on hidasta. Vantaan Kaupunki tekee tänä lukuvuonna jokaisessa koulussa THL:n Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksen, jossa myös sisäilma on yksi selvitettävistä asioista. Tarkastustyöhön osallistuvat oppilaat, opettajat, kouluterveydenhoitaja, rehtori, työterveyshuolto sekä tilakeskuksen edustaja.  Lisäksi THL on tuottamassa uuden oirekyselymallin, joka tullaan ottamaan Vantaalla käyttöön ensi vuoden aikana.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti muutosta talousarviokirjaan, joka edellyttää että sisäilmaongelmien selvitystyötä tehdään mahdollisimman tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä sivistystoimen ja kouluterveydenhuollon lisäksi myös vanhempien ja vanhempainyhdistysten kanssa.  Jatkossa koulujen sisäilmatilannetta ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä tullaan myös raportoimaan säännöllisesti tekniselle lautakunnalle, joka siten pystyy seuraamaan kohteiden korjaamistoimenpiteiden tilannetta reaaliaikaisesti.

Ongelmiin on siis löydettävissä ratkaisuja. Toimenpiteiden vaikutus on kuitenkin hidasta, mutta toivoa sekä talouden tasapainosta että sisäilmaongelmien ratkaisemisesta on olemassa.

 

 

 


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.