Valtuustopuhe talousarviosta

Valtuustossa käsiteltiin 14.11.2016 talousarvio vuodelle 2017.
Valtuutetuilla oli mahdollisuus kolmen minuutin yleiseen puheenvuoron ennen yksityiskohtaista käsittelyä.


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät ovat sivistys, hyvinvointi, osallisuus ja työllisyys.

Elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen luovat hyvinvointia. Työpaikkojen määrä, työllistämisen helpottaminen ja itsensä työllistäminen nousevat yhä merkityksellisimmiksi. Tarvitsemme kasvavia verotuloja. Tarvitsemme riskinottajia ja menestyjiä. Elinvoimainen kunta kehittää aktiivisesti tulopohjaansa, huolehtii alueensa työllisyydestä ja tekee satsauksia tulevaisuuteen.
Tulevaisuuden Vantaa toivottavasti erikoistuu myös kasvatus- ja koulutuspalveluiden laadun kehittämisessä, kuten on tähänkin asti ansiokkaasti tehnyt. Lapsiystävällinen kunta on hyvä kaikenikäisille.

Tuleva maakuntauudistus vie valitettavasti demokratiaa yhä kauemmas kansalaisesta ja moninkertaistaa hallintoa. Siksi on tärkeää, että tulevaisuuden kunta on lähellä kuntalaista ja pystyy toimimaan tehokkaasti ja innovatiivisesti. Kaikki erilaiset pks-ratkaisut, jossa suuret kunnat pitävät kiinni vallastaan, eivät vähennä julkisen sektorin alati paisuvaa hallintoa ja kustannuksia.
Vantaan kasvu on satsaus tulevaisuuteen. Kalliisiin asumiskustannuksiin vaikutamme parhaiten rakentamalla lisää asuntoja. Voimmekin syystä olla ylpeitä Vantaan asuntorakentamisen vauhdista. Vaikka kasvu maksaa nyt, tulee se nähdä sijoituksena.

Onnistuessaan tuleva sote-uudistus pitää kustannukset kurissa ja tarjoaa potilaalle aidon valinnanvapauden. Työ tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen eteen tulee aloittaa jo nyt. Kuntalaisella tulee olla valtaa vaikuttaa omaan terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviin päätöksiin nykyistä enemmän.
Markkinaehtoiset palvelut ovat osoittautuneet ylivertaiseksi juuri silloin, kun voimavaroja ei ole rajattomasti. Yksityinen sektori on myös julkista sektoria tehokkaampi kehittämään uusia innovaatioita arjen ongelmien ratkaisemiseksi. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sujuva yhteistyö on kuntalaisen etu.

Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla veroprosentin lasku. Veronkorotuksia on kaikin tavoin vältettävä, se ei kannusta tehokkuuteen tai laadun parantamiseen. Kaikkien päätösten ja toimenpiteiden taustalla pitää olla veropohjan kasvattaminen ja talouden tasapainottaminen pitää olla jatkuva ohjenuora päätöksenteossa jatkossakin. Siksi on erinomaista, että kaupunginhallituksessa talousarvioon lisättiin erillisen talousohjelman laatimisen käynnistäminen heti ensi vuoden alussa.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.