Työtä, työtä ja työtä

Olen toiminut nyt noin vuoden ajan Vantaan Työraide ohjausryhmän jäsenenä Vantaan Yrittäjien edustajana. Työraide on osa valtakunnallista hanketta, jonka Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Työnhakija saa Työraiteelta kokonaisvaltaista ohjausta työnhakuun liittyen ja yrityksille Työraide tarjoaa sopivia työntekijöitä ja työharjoittelijoita.

Työraiteen kautta on reilun vuoden aikana tavoitettu jo yli 1100 pitkäaikaistyötöntä. Jokaisella Työraiteen asiakkaalla on oma palveluohjaaja joka ohjaa asiakasta työelämään, mutta tarvittaessa myös erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Työraiteen kautta on mahdollista löytää myös kuntouttavaa työtoimintaa.

Pitkäaikaistyöttömien tuntuu olevan muita työttömiä vaikeampi löytää töitä. Siksi tein oman ensimmäisen valtuustoaloitteeni siitä, että pitkäaikaistyötön saisi tukea yritystoiminnan aloittamiseen saman verran kuin tukea myönnetään yritys palkatessaan pitkäaikaistyötttömän.

VALTUUSTOALOITE
Vantaan Kaupunki myöntää järjestöille ja yrityksille työllistämistukea 300 euroa kuukaudessa (12 kk ajan). Tuen tarkoituksena on parantaa järjestöjen ja yritysten edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä. Avustusta voivat saada järjestöt ja yritykset, jotka työllistävät vantaalaisen työttömän, jolle työvoimatoimisto on myöntänyt työttömien palkkaamisen käytettävää palkkatukea valtion työllisyysrahoista.
Vantaa-lisä voisi toimia kannustimena myös itsensä työllistämiseen eli yrittäjäksi ryhtymiseen. Mikäli pitkäaikaistyötön ryhtyy yrittäjäksi tai elinkeinoharjoittajaksi hän poistuu työttömyysturvan piiristä ja näin ollen Vantaa-lisä toisi lisäturvaa yritystoiminnan alkuvaiheisiin.
Vantaa-lisän myöntämisen edellytyksenä olisi, että toiminnan edellytykset olisi tutkittu TE-toimistossa tai Uusyrityskeskuksessa eli henkilöllä olisi riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
Kunta maksaa osan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, joten Vantaa-lisän myöntäminen yrittäjäksi ryhtyvälle ei lisää kustannuksia, sillä samanaikaisesti kyseisen henkilön työmarkkinatuen maksaminen päättyy. 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.