Työllistäminen pian entistä vaikeampaa


Hallitus on tehnyt esityksen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle. Työnantajalle säädettäisiin velvollisuus antaa määräajassa palkkasummailmoitus työttömyysvakuutusrahastolle.

Tällä hetkellä jo, kun yrittäjä palkkaa työntekijän vaikka vain muutamaksi kuukaudeksi, hänen on maksettava verottajalle ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu, vakuutusyhtiöön eläkevakuutus, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus.  Eläkevakuutuksen ilmoituksen ja maksun voi hoitaa ainakin kolmella eri tavalla. Lopuista vakuutuksista tulee yhteensä neljä eri laskua. Nyt on siis tarkoituksena vielä edelleen lisätä työnantajan velvollisuuksia ja ilmoitusten määrää.

Joskus muinoin (2009) on aloitettu sellainen ohjelma kuin ”hallinnollisen taakan vähentäminen.” ”Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelman tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä.”

En ole missään kohtaan vielä huomannut tämän toteutuneen.

Itse olen tilitoimistoyrittäjä ja työllistän 13 henkilöä ja meillä on noin 150 yrittäjäasiakasta. Näen hyvin läheltä pientä yrittäjää koskettavan byrokratian sekä erilaisten työllistämiseen liittyvien velvollisuuksien määrän. Vaikka nämä työttömyysetuuksien rahoituksen muutokset varmasti työllistäsi meitä tilitoimistona, niin silti toivon, että tässä asiassa huomioitaisiin pienen yrittäjän lisääntyviä velvollisuuksia.

Mikäli näiden etuuksien keräämistä varten perustetaan erillinen rahasto, paras tapa olisi kerätä tiedot ja maksut samalla periaatteella kuin nykyisin kerätään palkasta maksettavat sosiaaliturvamaksut. Kuukausittain lähetetään tieto verottajalle (kausiveroilmoitus) ja maksetaan ennakonpidätys, sotu ja näiden mukana siis myös tulevaisuudessa ilmoitettaisiin ja maksettaisiin työttömyysvakuutusmaksu, palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä.

Tällä hetkellä vuoden lopussa lähetetään ilmoitus kaikista maksetuista palkoista verottajalle, eläkevakuutusyhtiöön ja tapaturmavakuutusyhtiöön. Nyt ollaan vielä lisäämässä yksi taho keräämään tietoja jälleen yhdellä erilaisella ilmoituksella.

Entäpä jos hallitus tekisi sellaisen ehdotuksen, että yhden (esim. verottajalle lähetettävän) ilmoituksen voisi lähettää kaikkiin tarvittaviin paikkoihin yhdellä napin painalluksella. Verottajan ilmoitus kuitenkin sisältää kaiken tarvittavan.

Työllistämisen helpottaminen on myös keino harmaan työvoiman vähentämiseen.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.