Työ on oikeus ja velvollisuus

Suomessa on noin 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Viimeisen vuoden aikana syrjäytyneiden määrä on vähentynyt. Suurin selitys löytyy työllisyyden kasvusta. Parhaassa työiässä olevista monet ovat kuitenkin ajautuneet kokonaan työvoiman ulkopuolelle. Usein he ovat 25-35-vuotiaita miehiä. Se on kestämätön tilanne, niin inhimillisesi kuin yhteiskunnan kannalta.

Hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja eläkkeiden turvaamiseksi, tarvitsemme kaikki työkykyiset töihin. Puhe vastikkeettomasta perusturvasta on karhunpalvelus nuorille. Jokaiselle pitää löytyä mielekästä tekemistä, on se sitten opiskelua tai työtä. Myös osatyökykyisille on tarjottava entistä paremmat mahdollisuudet työllistyä.

Koulutuksen ulkopuolelle jääminen on useiden tutkimusten mukaan syrjäytymisen riskitekijä. Heikko menestyminen peruskoulussa johtaa helposti toisen asteen koulutuksesta karsiutumiseen. Se puolestaan epävarmaan työmarkkina-asemaan.

Työttömyys, ja erityisesti pitkittynyt työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovat selvästi yleisempiä vain perusasteen koulutuksen suorittaneilla verrattuna koulutetumpiin nuoriin aikuisiin. Koulutus on varmin tae työllistyä. Siksi meidän tulee pyrkiä aidosti maksuttomaan ammatilliseen ja lukiokoulutukseen ja minimoida opintojen keskeyttämiset.

Tulevaisuuden tärkein uudistus on sosiaaliturvauudistus. Sen lisäksi työllistämispalveluita tulee uudistaa ja verotusta kehittää yhä kannustavammaksi. Työn vastaanottaminen pitää aina olla kannattavaa ja työn verotusta on kevennettävä. Yrittämisen ja investoimisen pitää olla houkuttelevaa eli riskinottoon pitää olla kannusteita.

Työllisyysasteen paraneminen prosentilla tarkoittaa julkisen talouden vahvistumista noin miljardilla. Verotuksen painopiste pitää siirtää työn teon ja eläkkeiden verotuksesta haittaveroihin. Ilmastoystävällinen verouudistus kannustaa tekemään työtä ja kuluttamaan järkevämmin.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.