Tulorekisteri purkaa byrokratiaa (Kauppalehti debatti 18.8.2016)

Yrittäjyyden suurimpia haasteita on työllistäminen. Se vaatii hyviä esimiesominaisuuksia ja johtamistaitoja, mutta myös valtavan määrä byrokratiaa. Byrokratiaa ollaan helpottamassa vuonna 2019 käyttöön otettavalla tulorekisterillä. Tulorekisteri helpottaa niin työnantajan, työntekijän, opiskelijan, eläkeläisen kuin viranomaisenkin työtä.
Nykyisin työnantaja lähettää keskimäärin 60 ilmoitusta vuodessa työntekijälle maksettavista suorituksista. Useimmiten nuo ilmoitukset sisältävät samaa tietoa eri muodossa. Palkkatietoja lähetetään verottajalle, eläkeyhtiölle, työttömyysvakuutusrahastoon ja tapaturmavakuutusrahastoon toisistaan poikkeavilla aikataululla. Pyydettäessä samoja tietoja lähetään myös mm. työttömyyskassalle ja Kelalle.
Tulorekisterin tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa. Jatkossa työnantaja lähettäisi yhden sähköisen ilmoituksen jokaisen palkanmaksun jälkeen ja tämä riittäisi kaikille viranomaisille.
Työttömyyspäivärahan ja toimeentulotuen myöntäminen helpottuisi ja nopeutuisi, kun viranomaisella olisi palkkatiedot heti käytettävissä. Opintotuen takaisinperinnästä tulisi historiaa ja palkkatulojen verotus olisi aina oikein. Jatkossa kukin voi tarkistaa itseään koskevat tulotiedot milloin tahansa. Nykyisin mahdolliset puutteet tulotiedoissa tulee huomattua pahimmillaan vasta yli vuoden kuluttua. Velvollisuus toimittaa palkka- tai muita työn tekemiseen liittyviä todistuksia erilaisiin hakemuksiin vähentyisi. Toimeentuloon, asumiseen tai opintoihin liittyvien tukien maksut nopeutuisivat huomattavasti.
Reaaliaikainen tulorekisteri luo myös pohjan työtulojen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiselle tulevaisuudessa. Näin saadaan tulevaisuudessa lyhytaikaisetkin työt houkutteleviksi.
Kansallinen tulorekisteri on ollut käytössä Tanskassa jo vuodesta 2008. Isossa-Britanniassa tulorekisteri sisältää 39 miljoonan työntekijän ja eläkkeensaajan tiedot ja 1,6 miljardia tapahtumaa vuosittain. Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Norjassa tulorekisterin hyödyt ovat olleet mittavat. Tehokkuushyödyt tulevat prosessien automatisoinnista ja yhden sähköisen viestin käytöstä. Suomessa tulorekisterin ylläpitäjänä toimisi Verohallinto, joka myös vastaisi tietoturvasta. Verohallinto on ollut viime vuosina edelläkävijä sähköisten viranomaispalvelujen kehittämisessä.
Tutkimuksen mukaan yritykset suhtautuvat muutokseen poikkeuksellisen positiivisesti. Digitalisaatio edellyttää rohkeita uudistuksia ja yhteistyökykyä yli rajojen. Kansallisen tulorekisterin hanketta ja tulorekisteriä varten tarvittava lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella. Toivon, että lausunnon antajat suhtautuvat hankkeeseen ennakkoluulottomasti ja näkevät rekisterin tuomat hyödyt. Tehokkuus, byrokratian vähentyminen, kustannussäästöt sekä reaaliaikaiset tulo- ja verotustiedot ovat tavoittelemisen arvoisia.

Carita Orlando
puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.