Saatavuusharkinnasta luovuttava kokonaan

Suomen tilanne on työvoiman näkökulmasta huolestuttava, sillä työllisyysasteemme on laskenut 69 %:iin, kun talouden kannalta kestävä taso on 75 %. Työikäisen väestön tarjonta vähenee vuosittain 10 000 henkilöllä, eikä uutta työvoimaa työmarkkinoille ole juuri saatavissa muualta kuin ulkomailta.

Poliittisessa keskustelussa toistetaan työperäistä maahanmuuttoa rajoittavana argumenttina ajatusta, että ensin pitää saada Suomessa olevat työreservit töihin ja vasta sitten siirtää katseet ulkomaille. EVA:n tuoreen analyysin mukaan nykyisestä noin 300 000 työttömän reservistä noin kolmannes on vaikeasti työllistettävissä koulutuksen puutteen, korkean iän ja pitkään jatkuneen työttömyyden takia. Tämä yhdistettynä väestön nopeaan ikääntymiseen, Suomen on ripeästi otettava proaktiivinen ote työperäisen maahanmuuttoon, jotta jatkossa Suomi on riittävän houkutteleva kohdemaa osaavalle työvoimalle, yliopistoihin ja tuotekehitykseen sijoittuville huippuosaajille ja kansainvälisille investoijille.

Yksi byrokraattinen ja työllistämistä hidastava hallinnollinen este rekrytoiville pk-yrityksille on ns. saatavuusharkinta, joka koskee EU-/ETA-maiden ulkopuolelta Suomen työmarkkinoille tulevia ammattiosaajia. Nykytilanteessa valtion viranomaiset ja Uudenmaan ELY-keskus päättävät, mitkä ovat ammatteja tai -aloja, joilla on työvoimapula, jolloin yritys voi palkata ulkomaalaisen ilman, että asioi TE-toimiston kanssa. Kokemus on opettanut, että esimerkiksi kokin tehtäviin on hyvin vaikea löytää ammattilaisia kotimaasta, vaikka TE-toimiston työnhakurekisterit antaisivat niin ymmärtää. Turhiin hakukierroksiin uppoaa kohtuuttoman paljon niiden pk-yritysten aikaa, jotka ovat parhaita asiantuntijoita siinä, mikä on kulloinkin rekrytointimarkkinoiden tilanne.       

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva on julkaissut raportin Tulevaisuuden tekijät: Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa (Eva Analyysi no 42/29.1.2015). Tutkijat Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen päättelevät tilastoanalyysissaan, että Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi. Suosittelen tutustumista raporttiin.


 Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.