Puheenvuoroni valtuuston kokouksessa 17.6.

Valtuusto päätti kokouksessaan 17.6. hyväksyä strategian vuosille 2013-2016. Strategian yhteydessä todettiin, että talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjaukset ovat keskeinen lähtökohta taloussuunnitelman 2014–2017 laadinnalle. Velkaohjelman toteaminen aiheutti runsaasti keskustelua. Arvosteltiin mm. sitä, että uusi valtuusto joutuu hyväksymään ohjelman jonka edellinen valtuusto on päättänyt.

Talous- ja velkaohjelma on kuitenkin laadittu vuoden 2016 loppuun asti ja tämän kokoisessa kaupungissa pitää voida tehdä valtuustokauden ylittäviä päätöksiä. Vantaa on todella vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Koska lakisääteisistä palveluista on pakko pitää kiinni, ennaltaehkäisevät palvelut ovat ne ainoat joista on ylipäätänsä mahdollista säästää. Tämä on erittäin surullinen tosiasia. Siksi kaupungin pitää lisätä tuotavuutta eli tehostaa palveluja ja löytää lisää tuottoja. Kävin pitämässä puheenvuoron yrittäjyyden puolesta, jonka näen olevan yksi vahva keino lisätä verotuottoja.

”Vantaan Kaupungin strategian yhtenä mittarina pitäisi ehdottomasti olla ’Uusien perustettujen yritysten lukumäärä’.

Vantaan Uusyrityskeskuksen kautta perustetaan vuosittain yhteensä noin 300 uutta yritystä ja näiden yritysten kautta työllistyy vuosittain vajaa 500 henkilöä.

Tämän päivän työmarkkinat muuttuvat voimakkaasti ja tulevaisuudessa pk-yritysten määrä tulee yhä kasvamaan. Kaikki uudet työpaikat ovat myös viime vuosikymmenellä pääosin syntyneet pk-yrityksiin. Yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista pitäisi siis tukea voimakkaammin. Mikäli työnhakija ei löydä töitä, on yrittäjyys yksi vaihtoehto. Toki se ei kaikille sovi eikä sitä voi keneltäkään velvoittaa, mutta yrittäjyyden tukeminen ja positiivisen yrittäjäilmapiirin luominen, tulee varmasti lisäämään työtä ja sitä kautta myös kaupungin verotuloja.

Lisäksi kannustan kaikkia kaupungin toimialoja ottamaan mahdollisimman pian käyttöön tarjouspalvelu.fi -  nettipalvelun. Tarjouspalvelu.fi tehostaa (alkuopettelun jälkeen) tarjouspyynnöistä tiedottamista ja saatujen tarjousten vertailua. Lisäksi se poistaa vajaita ja myöhässä tulevia tarjouksia, sillä palvelu estää tarjouksen lähettämisen mikäli joku tieto tai liite puuttuu. Tarjouspyyntö myös poistuu palvelusta kun määräaika tarjousten jättämiselle on umpeutunut.

Kaupungin tarjouspyyntöjen julkistaminen tällaisessa portaalissa, lisää myös Vantaalaisten pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota palvelujaan kaupungille. Nykyisin osa hankintalain ulkopuolelle jäävistä tarjouspyynnöistä tehdään suoraan kontaktoimalla jo ennestään tunnettuja yrityksiä tai ostamalla ne isolta sopimustoimittajalta. Hankintamenettelyä olisi varmasti varaa tehostaa ja luoda siten markkinoita paikallisille pk-yrittäjille.

Monia hankintoja voitaisiin myös tehokkaammin jakaa pienempiin osiin. Tästä on hyvänä toimivana esimerkkinä iltapäiväkerhotoiminta, jossa palveluja ostetaan yhdistyksiltä, järjestöiltä, seurakunnilta ja yrityksiltä. Kaikkia iltapäiväkerhoja ei ole järkevää ostaa yhdeltä toimijalta kuten aika usein kaupungin palveluja ostetaan.

Hankintoja pilkkomalla kaupunki voisi ostaa pien- tai yksinyrittäjiltä esim. puheterapiapalveluja, tulkkipalveluita tai vanhusten kotihoitoa. Suomen markkinoille on tullut amerikkalainen vanhusten hoivapalveluja tarjoava yritys. Meillä varmasti löytyisi monta paikallista pienyrittäjää, joka voisi tarjota välittävää ja laadukasta kotihoivapalvelua.

Yrittäjyyttä tukemalla voisimme edistää vaikkapa vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajanaisten yrittämisen mahdollisuuksia.”


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.