Politiikka kuuluu jokaiselle

Wikipedian määritelmän mukaan yleiskielessä sanalla politiikka ”tarkoitetaan usein johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai jolla hoidetaan niitä.”

Nämä asiat ovat niitä, jotka jollain lailla koskettavat meitä kaikkia. Peruskoulu, terveydenhuolto, teiden kunnossapito ja vanhustenhoito on palveluja, joita meistä jokainen on käyttänyt tai joskus tulee käyttämään. Siksi ei ole samantekevää miten niistä asioista päätetään ja ketkä niistä päättävät.

Yhteydenpito oman alueen päättäjiin tai kansanedustajiin, on parasta politiikkaa. Kaupunginvaltuutettuna olen huomannut, että on paljon asioita, jotka ovat tulleet tietooni aktiivisten kuntalaisten kautta. Useimmiten on kysymys epäkohdista, joihin halutaan muutosta tai jostain uudesta palvelusta omalle alueelle. Monesti poliittiset puolueet osallistuvat myös alueen asukas- tai toritapahtumiin. Näissä tilaisuuksissa on helpointa lähestyä päättäjiä.

Asioita ei muuteta nopeasti eikä muutoksia saa yksin aikaiseksi, mutta muutos on mahdollista. Ole siis aktiivinen ja tee aloite tai ota minuun yhteyttä.  

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.