Oppisopimuskoulutusta kehitettävä

Saan viikoittain hakemuksia opiskelijoilta jotka etsivät itselleen harjoittelu- tai oppisopimuspaikkaa. Harjoittelijoita otamme mahdollisuuksien mukaan, mutta valitettavasti oppisopimuspaikan tarjoaminen ei ole lainkaan houkuttelevaa.

Oppisopimuskoulutus olisi kuitenkin osalle nuorista koulunpenkkiä parempi paikka.

Oppisopimuskoulutus tulisi nähdä koulutuksena eikä työsuhteena. Tällä hetkellä työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja saa oppisopimuksen järjestäjältä koulutuskorvausta. Tutkintoon valmistavissa oppisopimuksissa korvaus on 1-350 euroa kuukaudessa. Otetaan esimerkiksi kirjanpitäjäksi aikova opiskelija, joka tulee tilitoimistoon suorittamaan merkonomin tutkintoa. Pääkaupunkiseudulla työehtosopimuksen vähimmäispalkka on 1.737 e/ kk eli työntekijän kustannukset on noin 27.000 euroa vuodessa. Koulutuskorvaus työnantajalle on 4.200 euroa, joten kuluksi jää 22.800 euroa.

Koulutuskorvauksen pitäisi olla korvaus siitä työstä jonka yritys käyttää opiskelijan kouluttamiseen työtehtäväänsä ja tutkinnon vaatimusten suorittamiseen. Kun opiskelija aloittaa koulutuksen niin hänen tietotaitonsa ja osaamisensa on lähes nolla. Tällaiselle työntekijälle ei ole mahdollista maksaa palkkaa tai vaihtoehtoisesti muiden työntekijöiden tulee tehostaa toimintaansa, jotta opiskelijan palkka saadaan maksettua.

Pätevistä ja hyvistä kirjanpitäjistä on tällä hetkellä pulaa, joten oppisopimus ei ole yhtään huono vaihtoehto hyvän työntekijän kouluttamiselle. Varmasti monella muullakin alalla oppisopimus olisi sujuva väylä työmaailmaan. Valitettavasti vain sijoitus ei ole kannattava eikä työntekijän pysymiselle yrityksessä tutkinnon jälkeen ole mitään takeita.

Suomen oppisopimusjärjestelmään tulisi tehdä rajuja muutoksia. Kynnystä työnantajan ja opiskelijan välisen sopimuksen tekemiseen tulisi alentaa. Koulutus ei saa olla työsopimussuhteinen ja koulutuskorvauksen pitäisi olla suurempi. Oppisopimustyöpaikkana toimiminen pitäisi olla houkuttelevaa, vaikkei yrityksellä itsellään olisi tarvetta uudelle työntekijälle. Opiskelun ja työn yhdistäminen on tehokkain tapa olla ”valmis” työntekijä tutkinnon suoritettuaan. Oppisopimuspaikan tarjoavalle yritykselle tulisi tarjota koulutusta ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, kouluttamiseen ja ohjaamiseen liittyen. Arviointiosaaminen vaatii myös opiskelua. Tutkinto pitäisi olla myös jaettavissa osiin, jotta koulutus voitaisiin tarvittaessa jakaa myös useamman työnantajan kesken.

Meillä on paljon nuoria, jotka eivät jaksa keskittyä ainoastaan opiskeluun vaan haluat oppia työtä tekemällä. Oppisopimuskoulutusta on kehitettävä radikaalisti, jotta jokainen nuori saadaan töihin.  Saksassa, missä oppisopimuskoulutus on selkeästi osa koulutusjärjestelmää, nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä vajaa 8 % kun se Suomessa on vajaa 20 %.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.