Naisen euro Vantaalla

Vantaan kaupungin henkilöstökertomuksen mukaan kaupungin naispuolisen työntekijän ansiotaso on miehen ansioita pienempi.  Naisen euro on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja on edelleen 84 senttiä miehen eurosta. Valitettavasti henkilöstökertomuksessa ei ole erikseen kerrottu mistä tämä ero johtuu.

Yleisesti työmarkkinoiden jakautuminen naisten ja miesten töihin on usein pääsyy siihen, että tilastoissa palkkaerot näyttävät suurilta.  Naisten osuus johto- ja esimiestehtävissä on miehiä pienempi, mutta on viime aikoina onneksi kasvanut nopeasti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kun vertaillaan valtakunnallisesti täsmälleen samasta työstä maksettavaa palkkaa, on naisen euro useimmiten jo 97 senttiä.

Vantaan kaupungin palveluksessa naisia on kiitettävästi johtotehtävissä, sillä 686 esimiehestä tai johtajasta naisia on 446. Tilaston mukaan kaupungin maksamista henkilökohtaisista lisistä on naisille maksettu hieman miehiä isommat lisät. Näistä seikoista huolimatta kaupungin palveluksessa olevien naisten ansiot ovat jostain syystä reilusti miesten ansioita pienemmät.

Toivon, että vuoden 2015 henkilöstökertomukseen tullaan laatimaan selvitys palkkaerojen syistä. Ilman hyväksyttävää selitystä ansiotuloeroa ei pidä hyväksyä.

 


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.