Lapsen hoito on velvollisuus, ei oikeus

Hallitus teki monta päätöstä ja muutosta ensi vuoden budjettiesityksestä päättäessään. Suurinta keskustelua on mielestäni aiheuttanut subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen sekä kodinhoitotuen jakaminen äidille ja isälle.

Päätösten vastustajien perustelut ovat olleet melko usein ristiriitaisia riippuen siitä, kummasta säästökohteesta puhutaan. Joskus todetaan, että pienen lapsen paras paikka on kotona ja toisinaan taas, että lapsella pitää olla oikeus päivähoitoon oppiakseen sosiaalisia taitoja. Myös perheiden oikeutta päättää perheen asioista ja lapsen hoidosta, on peräänkuulutettu hyvinkin voimakkaasti.

Olen samaa mieltä siitä, että perheet tuntevat useimmiten parhaiten oman tilanteensa. Voi olla kuitenkin, että jopa perheen sisällä, isällä ja äidillä, saattaa olla erilainen käsitys siitä, mikä on lapsen tai perheen parhaaksi. Eniten minua hämmästyttää se, että 95 %:ssa perheistä on tähän asti oltu sitä mieltä, että äiti on paras hoitaja lapselle. Nimittäin tähän asti vain 5,5 % kotihoidontuen saajista on ollut isiä. Tai sitten 95 %:ssa perheistä isä ansaitsee huomattavasti paremmin kuin äiti. Keskusteluissa suurimpana syynä äitien kotiin jäämiselle, on esitetty perheen taloudellista näkökulmaa.

Myös yrittäjäisien mahdollisuutta jäädä hoitovapaalle on epäilty. Se on totta. Yrittäjän voi olla erittäin vaikeata jäädä hoitovapaalle. Mutta miten ne yrittäjä-äidit pärjäävät? Väitän, että useimmiten yrittäjä-äiti on yksinyrittäjä ja yrittäjäisällä on työntekijöitä. Kun on työntekijöitä ja yrityksellä kokoa, on vastuun delegoiminen hiukan helpompaa. Useimmiten kun lapsi syntyy, äidin on tehtävä ratkaisut lapsen etu edellä. Tällaista ratkaisua voi odottaa myös isiltä.

Yleinen päivähoito-oikeus on aikoinaan luotu, jotta äidit pääsisivät töihin. Kodinhoitotuen jakamisella pyritään samaan vaikutukseen. Näin edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Pitkät poissaolot vaikeuttavat naisten työllistymistä ja heikentävät ura- ja palkkakehitystä sekä eläkekertymää.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.