Tehdäänkö kesän koululääkärin tarkastukset varmasti (Vantaan Sanomat mielipide 05/2011)

Vantaan Sanomat uutisoi (25.5) koulutulokkaiden terveystarkastuksesta. Jutusta ei kuitenkaan ilmene kuinka varmasti lääkärin tekemät tarkastukset tullaan hoitamaan. Asetuksen mukaan jokaiselle oppilaalle tulee tehdä terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Lisäksi ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on oltava laaja eli käytännössä lääkärin tekemä terveystarkastus. Vantaan Kaupunki ei ole kuitenkaan viime vuosina pystynyt hoitamaan kaikkia asetuksen edellyttämiä lääkärintarkastuksia. Lisäksi joissakin kouluissa vanhemmat ovat olleet tyytymättömiä myös koulun tarjoamaan terveydenhoitajan tavoitettavuuteen. Tutkimuksen mukaan myös koululaisten mielestä terveydenhoitajan luokse pääsee liian harvoin.

Mikä on kouluterveydenhuollon tarkoitus? Riittääkö, että Vantaalla on suositusten mukainen määrä terveydenhoitajia, jos sekä vanhempien että lasten ja nuorten mielestä hoitajan luokse ei pääse silloin kun on tarvetta. Riittääkö vuosittainen pituuden ja painon mittaaminen vai pitäisikö terveydenhoitajalla käynnin sisältää muutakin. Pitäisikö terveydenhoitajalla olla aikaa keskustella esim. ruokailutottumuksista, liikunnasta, kotioloista, nuoren suhtautumisesta alkoholiin, huumeisiin ja tupakkaan tai siitä onko nuori liian väsynyt tai masentunut.

Lääkärintarkastukseen lapset ja nuoret pääsevät Vantaalla yhdeksänvuotisen koulu-uransa aikana kaksi kertaa (1. ja 8. luokalla) jos edes silloin. Lääkärintarkastus on rutiininomainen ja nopea tarkastus jossa lääkäri tuskin ehtii katsoa lasta silmiin. Mikä siis on lääkärintarkastuksen tarkoitus ja minkälainen pitäisi olla lääkärintarkastuksen sisältö?  Onko koko tarkastuksella merkitystä jos lääkäri tapaa lapsen noin kymmenen minuutin ajan?

Toivon, että Vantaalla kehitetään kouluterveydenhuoltoa eikä tyydytä suosituksiin. Terveydenhoitajan tulisi olla helpommin ja useammin tavoitettavissa ja lääkärintarkastuksen sisältöä ja kestoa olisi syytä tarkentaa ja kehittää vastaamaan lasten ja nuorten tarpeita. Lasten ja nuorten tulee tavoittaa terveydenhoitaja ja lääkäri tarvittaessa, tarkastuksen tulee olla laadukas ja sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä tulee olla aikaa, sitä lapset ja erityisesti nuoret tarvitsevat.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.