Koulujen johtokunnat lakkautettiin

Maanantaina kaupunginhallitus teki lopullisen päätöksen ja päätti lakkauttaa johtokunnat. Ennen päätöstä, sivistysvirasto pyysi koulujen johtokunnilta lausunnot siitä, miten kodin ja koulun yhteistyötä pitäisi kehittää ja mikä olisi vaihtoehto johtokunnille. Johtokuntien lakkauttamisen syynä oli Vantaan talous- ja velkaohjelma, mikä leikkasi monta kaupungin palvelua.

Johtokunnat antoivat 40 lausuntoa ja vanhempainyhdistykset antoivat 24 lausuntoa. Useimmissa lausunnoissa otettiin kantaa siihen, että johtokuntia ei saisi lakkauttaa. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyön tärkeyttä korostettiin. Olin itse kirjoittamassa kannanottoa Simonkylän koulun johtokunnassa ja täytyy myöntää, että mekin kirjoitimme lausunnon siltä pohjalta, että halusimme johtokuntien säilyvän. Emme ehdottaneet uutta toimintamallia tai ideoineet johtokuntien tilalle jotain muuta. Emme katsoneet avoimesti tulevaisuuteen.

Noin puolella Suomen kunnista on kouluissa johtokunnat. Vantaalla vuonna 2010 johtokuntia kootessa määräaikaan mennessä 18 peruskoululta puuttui esitys johtokunniksi ja muistutuksen jälkeenkin vielä 5 koululta. Lisäksi johtokuntien jäsenten valinnassa oli ongelmia sukupuolikiintiöiden toteutumisessa. Johtokunnan jäsenten määrä oli myös rajattu jos kiinnostuneita vanhempia olisi ollut enemmän.

Toisaalta johtokunta oli virallinen elin, joka rehtorin oli kutsuttava koolle määräajoin. Johtokuntien tehtävänä oli hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja osallistua myös sen toteutumiseen.  Johtokunta päätti oppilaan määräaikaisesta erottamisesta sekä hyväksyi koulun järjestyssäännöt. Tarvittaessa johtokunta teki esityksiä ja antoi lausuntoja koulua koskevissa asioissa.

Uuden vanhempia osallistavan mallin tavoitteena on löytää uusia ja joustavia muotoja yhteistyölle ja saada entistä useampia huoltajia mukaan. Vapaamuotoisempi toimintamalli myös mahdollistaa huoltajien osallistumisen oman elämäntilanteen mukaan. Toimintakulttuuri tulee myös toivottavasti olemaan avoimempaa ja vanhempien osallistumisen kynnys on ehkä matalammalla.

Jatkossakin siis rehtorilla on velvollisuus kutsua vanhemmat koolle vähintään kahdesti lukuvuodessa. Tapaamisiin voi osallistua myös muuta koulun henkilökuntaa (ja toivottavasti osallistuvat).

Ehkä on aika ottaa askel eteenpäin ja luovuttaa vanhasta. Se on vain ja ainoastaan meistä vanhemmista kiinni, kuinka aktiivisesti jatkossa osallistumme koulun toimintaan. Nyt siihen voi osallistua yhä useampi vanhempi oman aktiivisuuden mukaan eikä enää tarvita virallista nimitystä tai kahden vuoden sitoutumista. Jatkossa vanhemmilla on myös mahdollisuus tavata sivistysviraston henkilökuntaa johon kutsutaan vuosittain edustaja jokaisesta koulusta.

Peruskoulun toiminnassa tällä hetkellä olisin enemmän huolissani 1.-2 luokkalaisten viikkotuntimäärän tippumisesta 19 tuntiin tai erityislasten siirtämisestä lähikouluihin. Näiden vaikutuksia on seurattava tarkasti ja tarvittaessa tartuttava ongelmiin.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.