Kaupungin palvelut ja yksityistäminen

Kun Tampere ostaa yksityiseltä kotihoitoa, keskihinta on 34,7 euroa tunnilta. Omana työnä kaupungin muilla alueilla kotihoito maksaa 61,6 euroa tunnilta. Tilaston mukaan kaupungin työntekijä on päivittäisestä työajastaan 45 prosenttia asiakkaan luona. Yksityisellä yrityksellä prosenttiluku on noin 70. (Aamulehti 31.10.2011)

Kunnan ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Kaupunki vastaa palvelujen järjestämisestä, mutta palvelun voi hyvin tuottaa paikallinen yrittäjä. Kaupungin etu ei ole aina valita halvin vaihtoehto vaan laadulliset tekijät on saatava merkittävämpään asemaan valintoja tehtäessä.  Samalla pitää miettiä kuinka pieniä tai suuria kokonaisuuksia kilpailutetaan, jotta pienyrittäjät voivat osallistua tarjouskilpailuun. Tällä hetkellä hankinnat tehdään niin suurina yksiköinä, että ainoastaan monikansalliset suuret ketjut voivat osallistua tarjouskilpailuun.

Usein tuntuu myös siltä, että vaihtoehtoina on ainoastaan kunnan oma palvelutuotanto tai suuri kansainvälinen ketju. Mihin on unohdettu pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat yrittäjävetoisia ja paikallisia? Otsikoihin nousee vain epäonnistumiset, kun vanhukset on unohdettu yksin tai lapsille ei ole riittänyt ruokaa. Syy ei ole yksityistämisessä vaan huonosta laadunvalvonnasta. Kaupungin tulee asettaa selkeät laatukriteerit ja valvoa niitä. Mikäli laatu ei toteudu, on palveluntuottajaa vaihdettava.

Kaupunki tarvitsee elinvoimaisia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja maksavat veroja. Palveluyrittäjyys on yksi nopeimmin kasvavia yrittäjyyden aloja, jota voidaan tukea monipuolisilla hyvinvointipalveluilla ja palvelusetelin nykyistä laajemmalla käyttöönotolla. Molemmat lisäävät kuntalaisen valinnanmahdollisuutta.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.