Hyvä tavoite, väärät keinot (Helsingin Sanomat mielipide 7.5.2013)

Valtuutettu Hirvaskoski taistelee hyvän asian puolesta (HS 3.5.). Suomessa toimivien yritysten tulee maksaa voitoistaan verot Suomeen. Esitetyt keinot ovat vaan vääriä.
Ajatus, jonka mukaan kuntien tarjouskilpailuissa pisteitä saisi viime vuosien voitollisista tuloksista, ei ole järkevä. Voiton edellyttäminen aiheuttaisi monia ongelmatilanteita nyt jo vaikeisiin hankintalain edellyttämiin kilpailutuksiin.
 
Jos kaupunki edellyttäisi voittoa, rajattaisiin voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja järjestöt sekä aloittavat yritykset kilpailutuksen ulkopuolelle. Lisäksi yritykset pakotettaisiin voimakkaisiin säästötoimenpiteisiin, jotta tulos pysyisi siinä kunnossa, että oikeus osallistua kilpailutukseen säilyisi. Säästöt jouduttaisiin hakemaan henkilöstöstä. Henkilöstön supistaminen on nopeimmin ja voimakkaimmin tulosta parantava keino. Entä miten määritellään kullekin toimialalle ”sopiva” voitto. Olisiko tämän, sovitun voiton, ylittävän osan siirtäminen veroparatiisiin jatkossa sallittua?
 
Ensi vuonna voimaan astuvalla lailla rajoitetaan korkojen vähennysoikeutta ja näin pienennetään mahdollisuuksia siirtää verotettavaa tuloa pois Suomesta. Sen lisäksi olisi veronmaksajienkin etu, että kunnat kilpailuttaisivat palvelunsa ja hankintansa pienemmissä osissa. Näin pienet ja keskisuuret yritykset voisivat osallistua kilpailutuksiin. Pk-yritykset maksavat nimittäin pääsääntöisesti veronsa Suomeen ja pitävät kiinni henkilöstöstään. Finanssikriisin puhjettua 2008 syntyi monilla paikkakunnilla yrittäjien keskuudessa kampanjoita ”ketään ei irtisanota”. Se tarkoitti monesti tulostavoitteista tinkimistä.
 
Liian usein kilpailutuksen voittaa hinnaltaan halvin vaihtoehto. Laatua on huomattavasti hintaa vaikeampi mitata etukäteen. Jos vielä edellytettäisiin korkeaa tulosta, näkyisi se helposti laadussa, henkilöstön jaksamisessa ja yrityksen halussa kehittää toimintojaan. Taloudellisen laskukauden aikana tai silloin, kun yritys tekee suuria investointeja, on luonnollista, että yritys tekee jonain vuonna tappiota tai olematonta tulosta.
 
Veroparatiisien vastustamisen nimissä ei pidä entisestään vaikeuttaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kuntien hankinnoistaan järjestämiin kilpailutuksiin. Rehellisesti toimivat yrittäjät eivät saa joutua kärsijöiksi joidenkin suuryritysten verokikkailujen vuoksi. 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.