Hyvästi peruskoulu

Reilu vuosi sitten [Vantaan] kaupunki päätti sijoittaa erityisoppilaat tavallisiin luokkiin. Viime kesäkuussa kaupunki teki säästöpäätöksen, joka vähensi kouluavustajien määrää rajusti. Moni opettaja jää yksin huolehtimaan luokasta, jotta on jatkuvaa huomioita vaativa erityisoppilas. ”Tässä käy huonosti”, [OAJ:n puheenjohtaja Olli] Luukkainen sanoo.

Otsikko ja ensimmäinen kappale on suora lainaus Suomen Kuvalehden 10.8.2012 numerosta. Lehdessä on pitkä artikkeli siitä, miten kuntien kurjistuva taloustilanne vaikuttaa peruskouluun. Vantaan Kaupunki on otettu yhdeksi esimerkiksi. Samanaikaisesti kun Vantaa säästää mm. kouluavustajien määrässä, erityisoppilaat siirretään lähikouluihin. Yhdistelmä ei voi toimia.

Vuoden 2011 aikana kaikkien koulujen johtokunnilta pyydettiin lausunto siitä, mitä mieltä erityisoppilaiden siirrosta ollaan. Käsitykseni mukaan suurin osa johtokunnista suhtautui muutokseen myönteisesti, koska kaupunki vakuutti myös resurssien siirtyvän oppilaiden mukana. Esityksessä oli tarkat laskelmat kouluittain erityisopettajaresursseista jotka siirtyvät kouluihin erityisoppilaiden mukana. Nyt sitten samanaikaisesti kuitenkin vähennetään 100 koulunkäyntiavustajaa.

Opettajilla ei ole aikaa heikoille eikä lahjakkaille. Keskiverto-oppilaat pärjäävät. Koulusäästöissä ei ole kuitenkaan kysymys ainoastaan yksittäisistä väliinputoajista. Tähän asti meillä on ollut tasa-arvoinen koulutus kaikille, vanhempien varallisuudesta ja koulutuksesta riippumatta. Tästä olemme syystäkin olleet ylpeitä. Mikäli peruskoulun taso laskee, alkavat vanhemmat valita kouluja ja pitkällä aikavälillä syntyy yksityiskouluja. Yksityiskoulut jos mitkä, synnyttävät selkeät luokkajaot. Kouluvalinta vaikuttaa myös perheiden asuinpaikan valintaan. Isojen kaupunkien koulujen opettajat ja oppilaat valikoituvat jo nyt hyviin ja huonoihin kouluihin.  Erot koulujen välillä ovat kasvaneet jatkuvasti.  Hyväosaiset vanhemmat laittavat lapsensa hyvämaineisiin kouluihin ja näin kierre on alkanut.

Peruskoulu on väärä paikka säästää. Se vaikuttaa kuntien mahdollisuuksiin houkutella lapsiperheitä asukkaikseen ja muuttaa pikkuhiljaa koko yhteiskuntarakennettamme. Myös hyväosaisten vanhempien etu on, että peruskoulu pysyy tasa-arvoisena ja kaikilla lapsilla on samat mahdollisuudet tulevaisuuteen.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.