Harmaan talouden vastustaminen on viranomaisen tehtävä (Nykypäivä mielipide 16.4.2010)

Suunnitteilla oleva rakennusalan käänteinen arvonlisävero rankaisee rehellisiä yrittäjiä. Harmaan talouden estäminen kuuluisi olla viranomaisen tehtävä eikä sitä pitäisi siirtää elinkeinon kustannuksiin. Meneillään on yritysten hallinnollisen taakan keventäminen, mutta samanaikaisesti suunnitellaan menetelmiä, jotka lisäävät jo ennestään mittavaa raportointia ja sitä kautta yritysten kustannuksia.

Yrittäjällä on jo tällä hetkellä lukuisa määrä ylimääräisiä velvollisuuksia, joista yhtenä esimerkkinä palkanmaksuun liittyvät ay-maksujen ja ulosoton perintä työntekijän palkasta. Arvonlisäverolakiin tulleet muutokset taas lisäsivät EU-kauppaan liittyvää raportointia ja samanaikaisesti kiristi aikatauluja. Lisäksi monelle alalle kuuluu erilainen raportointi mm. tilastokeskukseen, elinkeinoelämän järjestöille, valvoville viranomaisille ja valtion hankintaorganisaatioon.

Rakennusala ei ole ainoa ala, joka kärsii harmaasta taloudesta. Mikäli ongelma saadaan siellä korjatuksi, siirtyy se seuraavaksi työvoimavuokraukseen, mikä jo nyt kärsii huonosta maineesta. Myös ravintola-alalla on jatkuvasti ongelmana yrittäjät, jotka jättävät sekä arvonlisäveroa että työnantajasuorituksia joko osittain tai kokonaan maksamatta.

Kuten eräs veroalan luennoitsija totesi, ”käänteinen arvonlisävero on yrittäjälle taakka, mutta konsulteille taivas”. Käänteinen arvonlisävero myös lisää meidän tilitoimistoyrittäjien liikevaihtoa ja sitä kautta alan työllisyyttä. Se ei kuitenkaan varmaan ole tarkoitus, vaan taloushallinnon resursseja tulisi suunnata yritysten toiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Ongelmana on lisäksi lakien monimutkaisuus. Tälläkään hetkellä verottajan puhelinneuvonnasta ei aina saa oikeita vastauksia yksinkertaisiinkaan kysymyksiin.

Harmaa talous pitäisi ratkaista viranomaiskeinoin eikä lisäämällä rehellisen yrittäjän hallinnollista taakka ja kustannuksia.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.