Emme tarvitse lisää hallintoa

Jatkuvasti lisääntyvät hallinnon määräykset ja valvonta sekä kasvava byrokratia ja virkamiesten määrä tuntuu närästävän kuntalaisia päivä päivältä yhä enemmän. Yksinkertaisetkin asiat on tehty vaikeiksi ja päätöksenteko on hidasta ja tapahtuu monessa eri tasossa. Kun kuntalainen tarvitsee apua tai hänen täytyy olla yhteydessä kunnan virkamieheen tai päättäjään, on usein oikean henkilön tai viraston löytäminen vaikeaa. Päätöksiä tehdään kunnassa ja kuntayhtymissä, lautakunnissa, työryhmissä ja liitoissa. Monesti samaa asiaa käsitellään useassa eri paikassa.

Juuri tehdyllä sote-ratkaisulla on suuri merkitys siihen, miten järjestämme kunnan palvelut. Metropolihallintoa ja kuntaliitoksia selvitettäessä on olennainen kysymys se, kuinka sirpaleiseksi haluamme luoda kuntalaisten arkeen vaikuttavat päätöksenjärjestelmät. Sote-ratkaisu vie noin puolet kunnan tehtävistä uudelle sote-alueelle. Julkisen liikenteen päätökset tehdään HSL:ssä, vesi- ja jätehuolto hoidetaan HSY:ssä ja maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät Uudenmaan Liitossa. Tulevaisuudessa kunta hoitaisi varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen ja metropolihallinto maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvä kysymykset. Kaikissa näissä organisaatioissa on poliittisesti valitut valtuustot, hallitukset, lautakunnat tai muut päätöksentekoelimet. Onko tässä enää mitään järkeä?

Metropolihallintoa on perusteltu sanomalla, että seututason asiat ratkaistaisiin metropolitasolla ja lähipalvelut kunnissa. Tämän mukaan tulevaisuuden lähipalveluita olisivat siis enää päiväkodit, koulut ja puistot.

Päätöksentekoa ei pidä viedä enää yhtään kauemmas kuntalaisesta. Emme tarvitse enää yhtään lisää hallintoa. Päinvastoin meidän tulisi kehittää paikallista vaikuttamista ja purkaa monenkertaisia hallintorakenteita ja byrokratiaa. Metropolihallinto vie kehitystä väärään suuntaan. 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.