Miksi olen ehdolla

Olen toiminut nyt neljä vuotta valtuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä. Vaikuttaminen on hidasta ja useimmiten lopputuloksena on kompromisseja. Kuluneen neljän vuoden aikana olen kuitenkin kokenut, että asioihin voi ja pitää vaikuttaa.

Kuntien merkitys tulee muuttumaan oleellisesti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vie yli puolet kunnan tehtävistä maakunnan vastuulle.

Kunnalle jää kuitenkin vielä paljon tehtäviä. Niitä ovat osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Samoin liikunta-, kulttuuri- ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu tulevat pysymään kunnan tehtävinä.

Uudistus tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Se tulee olemaan valtava ja vaikuttamaan jokaisen kuntalaisen arkeen. Yhtenä tavoitteena tulee olla, ettei byrokratia lisäänny uudistusten ohessa. Uudistus ei ole itseisarvo, vaan sen myötä tulee kuntalaisten saada verovaroilleen vastinetta aiempaa enemmän. Emme tarvitse yhtään lisää hallintoa.
Alkavalla valtuustokaudella on jo luotava pohjaa sille, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Vantaalla.

Turvallisuus, palvelut ja elinvoima ovat jokaisen kuntalaisen arkeen vaikuttavia asioita. Varhaiskasvatus, päivähoito, peruskoulu, toisen asteen koulutus, liikenne ja vanhustenhuolto koskettavat jotenkin meitä kaikkia jossain vaiheessa elämäämme. Vantaalla tehdään päivittäin näihin liittyviä päätöksiä. Valtuustolla on siis jatkossakin suuri merkitys päättäessään kaupungin strategiasta ja siitä, mihin kuntalaisilta kerättyjä verovaroja käytetään.

Olen ehdolla, sillä haluan olla mukana vaikuttamassa arkeemme ja lasten ja nuorten tulevaisuuteen.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.