Onko irtisanominen todella liian helppoa ja halpaa?

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja otti tänään kantaa Microsoftin ja Broadcomin irtisanomisiin todeten, että irtisanominen on Suomessa liian helppoa ja halpaa.

En oikein ymmärrä tuon lauseen logiikkaa. Eihän yksikään yritys sano työntekijöitä irti jos toiminta on kannattavaa ja työntekijöitä tarvitaan. Ei irtisanominen ole yhdenkään yrityksen tavoite. Päinvastoin työllistävät yritykset pääsääntöisesti hakevat aina jonkinlaista kasvua. Joko halutaan kasvaa maantieteellisesti uusille alueille tai liiketoiminnallisesti uusille sektoreille tai sitten halutaan vain ylläpitää maltillista kasvua tulevaisuuden kannattavuuden takaamiseksi. Stabiilia, pysyvää tilannetta on aika harvoin.

Valitettavasti Suomessa työvoimakustannukset ovat niin korkeat, että henkilökuntaa vähentämällä tehdään useimmiten suurimmat säästöt. Työn sivukulut kuten eläke- ja muut vakuutusmaksut, sairaus-, vuosi- ja vanhempainlomat, pekkasvapaat sekä lomarahat ovat jokaista maksettua euroa kohden keskimäärin 0,70 euroa. Koska verotus on kova ja asumis- ja elinkustannukset korkeat, on palkatkin sen mukaiset. Kustannukset näkyvät suoraan tuotteiden ja palvelujen hinnoissa ja Suomen kilpailukyvyssä. Pron puheenjohtaja vaatii, että yritykset osallistuvat muualle Suomeen muuttavien työntekijöiden muuttokustannuksiin. Senkin kulun maksaa kuitenkin välillisesti joko asiakkaat tai työntekijät. Koska yrityksellä on tietty tuottotavoite, tarkoittaa irtisanomisesta aiheutuvien kulujen lisääntyminen sitä, että irtisanottavien määrä kasvaa. Mikäli irtisanominen olisi vielä kalliimpaa kuin nyt, olisi irtisanottavien määrä jatkossa suurempi tai kannattavuuden heikkenemiseen reagoitaisiin vielä entistäkin nopeammin. Mikäli irtisanominen olisi vielä vaikeampaa kuin nyt, vaarantaisi se kaikkien yrityksen työntekijöiden työpaikat. Tappiota tekevä yritys ei pitkään palkkoja maksa. Yksilölle pitkittynyt työttömyys on aina tragedia. Eikä ole kenenkään etu, että noin suuri määrä kuten nyt Oulussa, jää yhtäaikaisesti ja yhtäkkiä työttömäksi. Töitä ei varmasti ole helppo löytää, kaikki eivät halua yrittäjäksi ja monella on asunto ja perhe Oulussa, joten uuden työn perässäkin muuttaminen on vaikeaa. Työttömyys aiheuttaa kaupungille isot kustannukset ja sitä kautta muille kuntalaisille korkeampia veroja tai heikkeneviä palveluja. Entäpä jos irtisanominen olisi helpompaa ja yrittäminen rahallisesti palkitsevaa? Uskaltaisiko yhä useampi kokeilla yrittäjyyttä ja jopa palkata työntekijöitä, vaikka tulevaisuuden tilauskanta olisi epävarma. Jos yrittäjyyden riskin vastapainona olisi mahdollisuus hyvään toimeentuloon, uskaltaisiko yhä useampi yrittää. Jos uuden työntekijän palkatessaan tietäisi, että työntekijän uskaltaa irtisanoa, mikäli yritystoiminnan tavoitteet ei toteudu, loisiko se lisää avoimia työpaikkoja. Tai jos työntekijän palkkaaminen ei olisi niin kallista, olisiko yhä useammalla työpaikka. Mitä enemmän työntekijän palkkaamiseen liittyy säädöksiä, rajoituksia, muun kuin työajan palkkoja, sanktioita ja velvollisuuksia, sitä vähemmän se kannustaa työllistämään. Siirrymme kohti työvoimavuokrauksen, yksinyrittäjien ja alihankinnan maailmaa. - 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.