Arvonlisäveron alarajahuojennus

Suomen Pienyrittäjät on tehnyt aloitteen arvonlisäveron alarajahuojennuksen rajojen nostosta. Termi on kamala, mutta siis tarkoittaa rajaa jonka kohdalla yrittäjä tai yritys on arvonlisäverovelvollinen. Tällä hetkellä raja on 8.500 euroa. Mielestäni yritystoiminta, jossa myyntitulot jää alle 10.000 euron, on enemmän harrastustoimintaa kuin yrittämistä jolla yrittäjän olisi tarkoitus elättää itsensä. Tällä hetkellä siis rajan tarkoitus on helpottaa sivutoimista yrittämistä.

Arvonlisävero on kulutusvero jonka lopullinen maksaja on kuluttaja. 24 prosentin arvonlisävero on ongelmallinen useille pienille palvelusektorilla toimiville yrityksille. Palveluyrityksillä on arvonlisäverotuksessa vain vähän vähennyskelpoisia hankintoja, minkä vuoksi arvonlisävero kohdistuu näissä suhteellisesti voimakkaammin työhön kuin teollisissa yrityksissä. Suomessa työn hinta on jo ennestään korkea, joten palvelujen hinta kohoaa usein lopulliselle palvelun kuluttajalle liian korkeaksi. Korkea arvonlisäverokanta vaikuttaa myös käsityönä valmistettujen uniikkituotteiden kysyntään ja sillä on pienissä palveluyrityksissä työllisyyttä heikentäviä vaikutuksia. Arvonlisäveron korotus koskettaa valitettavan usein naisvaltaisilla aloilla toimivia yrittäjiä. Palvelut tulevat olemaan yksi eniten työllistävä ala tulevaisuudessa ja siksi pienten palvelualan yritysten toimintaa ja itsensä työllistämistä yrittäjänä tulisi helpottaa.

Arvonlisäverotuksessa on nykyisin käytössä veroa osittain huojentava alarajahuojennus, jonka vaikutus lakkaa liikevaihdon ylittäessä 22 500 euroa. Huojennuksen vaikutusalueen laajentaminen toisi arvonlisäverotukseen joustoa matalilla tulotasoilla. Arvonlisäveron alarajahuojennuksen YLÄrajaa tulisi korottaa 50 000 euron saakka.*  Näin yksinyrittäjillä ja pienillä yrityksillä hintoja rasittaisi ”oikeaa” arvonlisäverokantaa pienempi vero. Käsityöalan tuotteiden ja yksinyrittäjien palvelujen kysyntää ja siten niiden kannattavuutta saataisiin parannettua ilman erityisiä uusia tukirakenteita. Kosmetologeille, ompelijoille, entisöijille ja hyvinvointipalveluja tarjoaville yrittäjille riittäisi kysyntää, mikäli hinta saadaan pidettyä kohtuudessa. Rajan korottaminen helpottaisi byrokratiaa ja näin myös yrittämisen aloittamista. Näin vaikutettaisiin helposti ja nopeasti työllisyyteen.

* Suomen Pienyrittäjät ajavat arvonlisäverovelvollisuuden ALArajaa 50.000 euroon, eli huomattavasti suurempaa korotusta. Tällainen kertaraja ilman huojennusta voisi kuitenkin aiheuttaa kilpailun vääristymistä. 

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.