Vantaa tekee hyvää työtä työttömyyden vähentämiseksi

Uudenmaan työttömyys kasvoi helmikuussa 19% viime vuoden vastaavasta ajasta. Nimenomaan Uudellamaalla on työttömyyden kasvu ollut voimakasta muuhun maahan verrattuna. Etenkin korkeasti koulutettujen työttömyys lisääntyy rajusti.

Korkeasti koulutettujen mahdollisuus löytää työtä tai mahdollisesti lähteä yrittäjäksi on kuitenkin mahdollista, vaikkakaan ei tänä päivänä helppoa. Sen sijaan erityisesti maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, yli 50-vuotiaat ja vajaakuntoiset ovat monesti erittäin vaikeasti työllistyviä ryhmiä.

Vantaa on viime aikoina saanut positiivista julkisuutta työstään pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Kun viimeisen vuoden aikana on pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut Espoossa 76 % ja Helsingissä 45%, on se Vantaalla kasvanut ”vain” 14%. Vantaalla on pitkäaikaistyöttömiä tällä hetkellä hieman yli 3000. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut vajaa 10% (Espoossa 30% ja Helsingissä 18%) viimeisen vuoden aikana. Alle 25-vuotiaita työttömiä Vantaalla on reilut 1200.

Vantaalla on käynnissä useita hankkeita, joiden avulla pyritään vaikuttamaan työllistymiseen, työpaikan löytymiseen ja näin ollen työttömyyden vähentämiseen. Aikuisille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu Työraide-työllistämisohjelma on toiminut reilun vuoden ajan. Vuoden 2013 aikana Työraide on ohjannut vajaa tuhat pitkäaikaistyötöntä työttömyysstatukselta pois. Suurin osa on päässyt kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluun. Reilut 20% on työllistynyt yksityiselle sektorille tai Vantaan Kaupungille.    

Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että moni ihminen tarvitsee todellista apua ja tukea työn etsimiseen ja työn hakemiseen. On nuoria, jotka eivät saa kotoaan työn hakemisen mallia tai toisaalta on henkilöitä, jotka ovat kymmeniä vuosia työskennelleet saman työnantajan palveluksessa. Jos yhtäkkiä joutuu työttömäksi, ei työn hakeminen olekaan niin helppoa.

Vantaalla toimii Työraiteen lisäksi  Petra-hanke, joka on suunnattu nuorille ja Kokemus esiin 50+ -hanke, joka taas auttaa iäkkäämpiä ihmisiä työnhaussa. Lisäksi maahanmuuttajille on oma työhönvalmentaja.

Kaikkien etu on, että mahdollisimman moni saisi töitä. Kaupunki ei voi kuitenkaan itse luoda työpaikkoja vaan kaupungin päätehtävä työllistämisessä on varmistaa, että yrityksillä on hyvät edellytykset toimia, jotta työpaikkoja syntyy yrityksiin. Erilaiset tuet helpottavat uuden henkilön palkkaamista. Palkkatuet madaltavat työllistämisen kynnystä ja aikaistavat työllistämisen mahdollisuutta. Vantaalaisella yrityksellä joka palkkaa vantaalaisen pitkäaikaistyöttömän, on tänä vuonna mahdollista saada 500 euroa kuukaudessa ns. Vantaa-lisää te-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi.

Vantaan elinvoimaohjelma toivottavasti edistää työpaikkojen syntymistä. Toivosin myös valtakunnantasolla päätöksiä, jotka helpottaisivat työllistämistä ja pienentäisivät työntekijän palkkaamiseen liittyviä riskejä.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.