Tee strategisten osaamisten aarrekartta (kirj. Sanna Eulenberger)

Vieraskynä: kirjoittajana Sanna Eulenberger

Kirjoittaja on työn tulevaisuuteen tähyävä osaamisen kehittämisen ammattilainen, coach ja valmentaja sekä markkinointiviestinnän ammattilainen. Intohimoinen elämäntapaoppija, joka on hanakka luomaan uutta ja parantamaan entisestään olemassa olevaa. 

 

Tee strategisten osaamisten aarrekartta

Käyn usein pitämässä puheenvuoroja työn murroksesta. Aihe kiinnostaa yhtä lailla yrityksiä ja yksilöitä. Minkälaisia visioita tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista on?

Itseäni kiinnostaa myös, millä tavoin oppilaitokset voisivat tukea tulevaisuuden taitojen haltuunotossa, erityisesti koska valtaosa taidoista ei ole varsinaisesti oppiaineina opiskeltavissa. Erinäisissä tulevaisuustutkimuksissa tunnistetut osaamistarpeet olen jakanut karkeasti kolmeen kategoriaan: pehmeät metataidot, oppimiskyvykkyys ja ongelmien ratkaisukyky.

Osaatko myydä osaamisesi?

Työn murroksen yksi visioista on, että työn tekemisen mallit muuttuvat. Solmimme yhä enemmän sopimussuhteita projektikohtaisista työtehtävistä usean työnantajan kanssa, toisaalta teemme yhä vähemmän työsopimuksia yhden työnantajan kanssa. Nuorilta saamani palautteen perusteella oppilaitosten kyky valmistella nuoria tämän kaltaiseen työelämään vaihtelee paljon opiskelualan mukaan.

Hoitotyön tulevalle ammattilaiselle opetetaan kyllä työn käytännön sisältöä, muttei käydä työn kokonaiskuvaa läpi tai kehitetä käytännön työnhakuvalmiuksia, kuten cv:n tekemistä tai työhaastattelujen harjoittelua. Myyntiä ja markkinointia opiskeleva saa taas aimo annoksen vuorovaikutustaitoja. Hänen valmiutensa myydä osaamistaan työnantajille onkin huima moneen muuhun opiskelijaan verrattuna.

Asiantuntijatyössä korostuu tulevaisuudessa vuorovaikutus-, viestintä- ja myyntitaidot sekä kyky rakentaa verkostoja oman osaamisen myymiseksi. Miten käy niiden opiskelijoiden, joiden kohdalla jätetään opinnoissa huomiotta näiden tulevaisuuden taitojen tarpeellisuus?

Pitäisikin varmaan rakentaa aikoinaan pitämäni ”Työelämän taidot” -kurssi uudelleen, sellaiselle tuntuu olevan ainakin joidenkin ammattien opiskelijoiden näkökulmasta huutava tarve.

Oppiva organisaatio menestyy

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen pitää olla mielellään pari askelta edellä muita, jos mielii rakentaa kilpailuetua. Tämä edellyttää nopeaa oppimista ja erityisesti osaamisen jakamista organisaatiossa ja sen verkostossa.

Yksilön kohdalla joustava ajattelu, taito pohtia ja kyseenalaistaa omia käsityksiään ja uskomuksiaan edistävät uuden oppimista. Taito yhdistellä monia eri näkökulmia poikkitieteellisesti kokonaiskuvan luomiseksi on kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, varsinkin jos osaa vielä työskennellä moniosaajatiimeissä. Siksi nuoren pitäisi kyetä tunnistamaan vahvuutensa, jotta hän voisi rakentaa oman osaamisensa strategista aarrekarttaa - mitkä ovat ne taidot, joilla pysyä kilpailukykyisenä työmarkkinoilla koko työuran ajan.

Aika harva meistä työntekijöistäkään piirtää itselleen osaamiskartan, jota tarkastelisi säännöllisin väliajoin peilaten sitä työelämän tulevaisuuden osaamisodotuksiin. Tällaisen taidon harjoittaminen antaisi mielestäni opiskelijalle oivan työkalun työn murroksessa pärjäämiseen, vai kuinka?

Olennaista mielestäni on, että työntekijä – oli missä vaiheessa uraansa hyvänsä – osaa vastata puheenvuoroissani yleensä lopuksi heittämääni kysymykseen:

Mihin ongelmaan osaamisesi on ratkaisu? Nyt ja tulevaisuudessa.


**************************************

Lisää Sannan kirjoituksia 
Blogi

LinkedIn
Twitter

Sanna Eulenberger
Ylempi amk, liiketalous
Business Coach
Certified Foresight Professional
Ammatillinen opettaja

 Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.