Miksi minä tuen Caritaa matkalla eduskuntaan (kirj. Juha Merinen)

Yhteiskuntamme on merkittävien haasteiden edessä ja näinä muutoksen aikoina on tärkeää, että kaikki suomalaiset pysyvät mukana yhteiskunnan kyydissä. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat edelleenkin yhteiskuntamme keskeisimpiä haasteita, jotka luovat inhimillistä kärsimystä ja kasvattavat yhteiskunnan kuluja. Maailmanlaajuisesti kaikkein suurin ja erityisen pikaisesti ratkaistava ongelmamme on kuitenkin ilmastonmuutos, jonka eteen haluamme jokainen varmasti tehdä konkreettisia asioita ja ennen kaikkea päätöksiä.

Kukin meistä tahoillamme pyrimme helpottamaan ihmisten ja organisaatioiden arkea luotettavilla tuotteilla ja palveluilla, jotka tuotetaan yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Panostamme yhä enemmän kestävän kehityksen edistämiseen ja materiaalien uusiokäyttöön, mikä ehkäisee luonnonvarojen liikakulutusta ja tarjoaa kustannussäästöjä. Muun muassa näistä syistä yhteiskuntamme tarvitsee erityisesti juuri nyt hyvin ennakkoluulotonta ajattelua ja rohkeutta tehdä kestäviin arvoihin perustuvia pitkäntähtäimen päätöksiä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi linjapuheessaan Kokoomuksen puoluekokouksessa 2018 että, ”Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Megatrendit – teknologian kehitys, väestönkasvu, muuttoliike, kaupungistuminen, ilmastomuutos – haastavat myös meitä. Meillä on oltava näkemys, miten luotsaamme Suomea näiden muutosten keskellä”.

Jotta Suomi voi jatkossakin olla maailman turvallisin, vakain, tasa-arvoisin ja hyvinvoiva maa, on monta asiaa, joita pitää uudistaa pikaisesti ja määrätietoisesti. Tarvitsemme työllisyysasteen noston vähintään 75 prosenttiin sekä sosiaaliturvan uudistuksen kannustavaksi. Ansiotulon ja yrittämisen verotusta on laskettava ja työelämää uudistettava. Nämä ovat pohja sille, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus turvata suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Suomestamme on saatava lapsillemme ja nuorillemme maailman paras maa elää, opiskella, työskennellä, yrittää ja vanheta arvokkaasti.

Työ on parasta sosiaaliturvaa ja työn tekeminen pitää olla mahdollista kaikille erilaisissa elämäntilanteissa. Työllistäminen ja työn vastaanottaminen pitää aina olla sekä mahdollista että kannattavaa. Seuraavan hallituskauden merkittävimmät uudistukset tulevat koskemaan mm. sosiaaliturvaa, perhevapaata ja työmarkkinoita. Näitä merkittäviä uudistuksia haluan Caritan olevan vahvasti tekemässä ja niiden sisältöihin vaikuttamassa.

Tunnen Caritan henkilökohtaisesti ja tiedän hänen olevan hyvin sitoutunut ajamaan meille kaikille näitä erittäin merkityksellisiä asioita. Caritalla on pitkäaikainen ja hyvin laaja-alainen käytännön kokemus. Luonnollisestikin ja erityisesti kaikista niistä asioista, jotka liittyvät esimerkiksi yrittäjyyteen ja verotukseen. Tämän lisäksi Caritan lukuisat luottamustehtävät ja usean vuoden kokemus kunnallispolitiikasta antavat hänelle erinomaisen taustan kansanedustajaksemme.

Me tarvitsemme eduskuntaan henkilön, jonka toimintaa, asioiden edistämistä ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. Arvoilla on merkitystä, erityisesti juuri nyt kun yhteiskuntamme on suurien haasteiden edessä. Ilman nuoria ja työllisyyttä Suomen tulevaisuus ei näytä erityisen ruusuiselta. Siksi minä tuen Caritaa hänen matkallansa eduskuntaa.

______________________________________-
Juha Merinen on vantaalainen yrittäjä, joka on erittäin kokenut kansainvälisen liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä kehittämisen että johtamisen asiantuntija lähes 30 vuoden kokemuksella.  Juha fokusoi erityisesti opetus-, sivistys-, sosiaali-, terveys-, elinkeino- ja työllisyyssektoreihin. Juhan arvot liittyvät vahvasti oikeiden ja hyvien asioiden edistämiseen, jotka edistävät mm. eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ennakointia/estämistä. 
Juha toimii näissä vaaleissa Caritan kampanjapäällikkönä.

Juha Merinen LinkedIn ja Twitter

 

 


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.