Verotuksen oltava ennakoitavaa

Kun yrittäjiltä kysytään, mikä asia tarvitsee korjausta, moni vastaa, että verotus. Lähes kaikki ovat valmiita maksamaan kohtuullista veroa, jotta yhteiskunnan rattaat pysyvät pyörimässä. Julkisen talouden kannalta verotuottojen kasvu on oleellista. Yrityksen voittojen kasvaessa kasvavat niin verotulot kuin työpaikkojen määrä.

Yhteisöverokantaa laskettiin 1,5 prosenttiyksikköä vuonna 2012. Vuonna 2014 sitä pudotettiin 4,5 prosenttiyksikköä lisää. Näistä alennuksista huolimatta yhteisöverotuotot pysyivät vuosina 2012-2016 jotakuinkin samalla tasolla. On syytä tiedostaa, että veroja korottamalla ei automaattisesti kerätä aiempaa enemmän verotuloja. Verotuksen taso ja sen muutokset ohjaavat myös yrittäjien ja yritysten käyttäytymistä.

Veropolitiikkaa ei pidä tehdä neljän vuoden sykleissä eikä verotuksen suunnan tulisi vaihtua hallituspohjan mukaan. Yrittäjät edellyttävät ennen kaikkea varmuutta ja pitkäjänteisyyttä. Investoinnit ja kasvuun tähtäävät päätökset ovat pitkän aikavälin suunnitelmia. Talouden vaihtelut asettavat niille oman haasteensa, eikä tempoileva politiikka yhtään helpota tilannetta.

Viron veromallia ihannoidaan usein, mutta ei sekään autuaaksi tee. Sen sijaan näkymä siitä, että Suomi pysyy yritysverotuksen suhteen tulevaisuudessa kilpailukykyisenä, on sijoittajalle ja pääomalle tärkeä viesti.

Verotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen ja kasvuun. Sen tulee samalla olla niin neutraali ja kilpailukykyinen, ettei aggressiiviseen verosuunnitteluun ole tarvetta. Tämä on tavoitteena koko EU-alueella, jotta voittojen keinotekoiselle siirtelylle ei olisi tarvetta.

Näpertely unohdettava

Vuodesta 2014 voimassa ollut työnantajan koulutusvähennys on ollut hallinnollisesti raskas ja tehoton. Investointien tuplapoistot ja tki-vähennys eivät saavuttanut niille asetettuja tavoitteita. Suomen Yrittäjienkin ehdottama investointivaraus tuskin tulisi yltämään sen parempaan tulokseen.

Tulolähdejaon poisto ja pääomatulojen ja osinkojen verotuksen keventäminen sen sijaan olisivat järkeviä linjauksia. Niillä yksinkertaistettaisiin verotusta ja kannustettaisiin riskinottoon ja sijoittamiseen. Erityisesti sijoituspäätöstä pohdittaessa, kotimaisen pk-yrityksen toivoisi olevan kiinnostava ja houkutteleva sijoitusvaihtoehto.

Pitkäjänteisyyden lisäksi avainsanoihin kuuluu yksinkertaisuus. Erilaiset veronhuojennukset, määräaikaiset poikkeukset tai muut vippaskonstit on minimoitava. Tavoitteena pitää olla, että kaikki maksavat veroa, veropohja on laaja ja verokannat matalia.

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys on yhä kasvava. Ne ovat jo pitkään vastanneet uusien työpaikkojen synnystä ja tulevat tulevaisuudessa entistä enemmän vastaamaan talouskasvusta, työpaikoista ja investoinneista. Senkin takia verotukseen ei kannata rakentaa poikkeuksien poikkeuksia.

Suomesta on tehtävä yritysverotuksen osalta Euroopan kilpailukykyisin. Yrittäjät eivät tarvitse verotukia tai erityistä hyysäämistä vaan vapauden yrittää mielellään mahdollisimman maltillisella sääntelyllä. Luotetaan markkinatalouteen.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.