Peruskoulua ei saa säästää hengiltä (Vantaan Sanomat mielipide 13.6.2012)

Suomalainen peruskoulu on yksinkertaisuudessaan maailman huippua. Suomalaislapset ovat pitkään olleet PISA-tutkimuksissa maailman huipulla. Mikä on peruskoulumme salaisuus? Lapsemme kuitenkin aloittavat koulun paljon myöhemmin kuin monissa muissa maissa ja koulunkäynti ei perustu tiukkaan kuriin tai valtaviin opetusmääriin.

Suomalainen peruskoulu on tasalaatuinen ja tasa-arvoinen. Yllättäen nämä kulttuuriimme ja historiaamme pohjautuvat perusarvot voivat olla tausta menestykselle. Olemme aina olleet ylpeitä siitä, että jokaisella meistä on yhtäläinen mahdollisuus. Peruskoulujamme ei listata paremmuuden perusteella ja kaikilla lapsilla asuinpaikkaan, varallisuuteen ja vanhempien koulutustasoon katsomatta, on oikeus samanarvoiseen koulutukseen.

Opettajakoulutuksemme on vaativaa ja opettajilta edellytetään pätevyyttä. Opettajan ammatti on yhä edelleen monen lapsen ja nuoren toiveammatti. Opettajia arvostetaan. Emme saa lisätä opetustyön rasittavuutta tai kuormittaa opettajien päivää kurinpidollisilla tehtävillä. On kiistatonta, että lasten levottomuus ja keskittymishäiriöt ovat lisääntyneet. Lisäksi Vantaa on päättänyt siirtää erityisoppilaat lähikouluihin. Avustajat ovat korvaamaton apu niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja tulevaisuudessa heitä tullaan tarvitsemaan yhä enemmän.

Lapsia ei aseteta tasoryhmiin eivätkä he suorita pakollisia tasotestejä, joiden perusteella tulevaisuuden suunta määriteltäisiin. Lähtökohtaisesti kaikilla oppilailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saada korkealaatuista koulutusta. Koulutus ja oppilaiden arviointi on keskustelevaa ja palautetta antavaa. Oppimiseen opetetaan.

Koulut toimivat melko itsenäisesti, laatien omat opetussuunnitelmansa. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus kehittää opetuksen tapaa ja sisältöä. Vanhemmat ovat osa koulua ja osallistuvat mm. johtokunnan jäseninä koulutyön kehittämiseen, koulussa esiintyvien ongelmien käsittelyyn ja koulun laadunvalvontaan. Johtokuntia ei saa lakkauttaa. Palkkioista sen sijaan voidaan luopua vaikka määräajaksi.

Vantaan kaupunki joutuu taloustilanteensa takia monen muun kohteen lisäksi säästämään myös opetustoimesta. Valitettavasti peruskouluun kohdistuvat säästöt rapauttavat tasa-arvoisen koulutuksen pohjaa. Mikäli peruskoulu ei tarjoa kaikille riittävää ja tasokasta perusopetusta, siirtyy jossain vaiheessa osa oppilaista ensin yksityiseen tukiopetukseen ja pian syntyykin jo yksityisiä oppilaitoksia. Tähän asti vanhempien tai perheen varallisuudella ei ole ollut merkitystä lastemme mahdollisuuksiin. Toivottavasti nyt tulevilla säästötoimilla ei rapauteta peruskoulutuksen tasoa ja synnytetä luokkajakoa.

Hyvät valtuutetut, olette tekemässä kauaskantoisia päätöksiä. Toivottavasti teette oikeita ratkaisuja.

Carita Orlando
Simonkylän koulun johtokunnan puheenjohtaja

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.