Suomesta paras maa lapsille ja perheille

Kun huolehdimme siitä, että Suomi on lapsille ja perheille hyvä maa elää ja uskoa tulevaisuuteen, niin samalla huolehdimme siitä, että yksikään nuori ei jää yksin eikä syrjäydy. Suomi on jo nyt monilla mittareilla hyvä maa. Suomi on mm. maailman turvallisin maa, olemme maailman onnellisimpia, suomalainen peruskoulu on maailman paras ja Suomi on maailman paras paikka äideille.

Se, että olemme paras maa, ei tarkoita, että kaikki asiat on hyvin. Syntyvyys laskee, perheenperustaminen siirtyy yhä myöhäisemmäksi ja yhä useammat perheet tarvitsevat tukea arjessa jaksamiseen. On siis tärkeää vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä helposti saavutettavat palvelut ovat työkaluja lapsimyönteiseen tulevaisuuteen. Tarvitaan yhteensovitettuja ja oikea-aikaisia palveluja, jotka vastaavat erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisten perheiden, lasten ja nuorten tarpeisiin.

Laadukas varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia pärjätä koulussa ja myöhemmin elämässä. Esiopetuksen pidentäminen kaksivuotiseksi sekä esiopetuksen maksuttomuus, tuo varhaiskasvatuksen piiriin myös ne lapset, jotka erityisesti tarvitsevat tukea koulupolkuunsa. Nämä ovat myös tärkeitä toimenpiteitä maahanmuuttajalasten kotouttamiseen ja maahanmuuttajaäitien mahdollisuuksiin työllistyä ja aktivoitua omassa elinpiirissään.

Kun vielä pidämme huolen siitä, että peruskoulumme ja oppimistulokset ovat jatkossakin maailman huippua, varmistamme mahdollisuuksien tasa-arvon yhä useammalle nuorelle. Tällä hetkellä peruskoulusta vuosittain valmistuvasta ikäryhmästä noin 11 % ymmärtää ja tuottaa tekstiä erittäin heikosti. Oppilaiden oppimisedellytyksiä parantavat erilaiset oppimistavat, joita on viime aikoina ennakkoluulottomasti otettu käyttöön. Sen sijaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroiminen tavallisiin luokkiin, ilman resurssien lisäystä ei ole ollut onnistunut muutos. Osa oppilaista tarvitsee pienryhmiä ja erityisopettajan tukea. Näitä resursseja tuleekin jatkossa lisätä, jotta jokainen oppilas valmistuu koulusta riittävin taidoin.

Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat jokaisen meidän talon perustus, jonka on oltava hyvin rakennettu, jotta voi sen päälle rakentaa vahvan ja kestävän talon.

 


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.