Muistisairas tarvitsee inhimillistä ja yksilöllistä hoitoa (kirj. Tuija Uusitalo)

Onko sinulla muistisairas ihminen lähipiirissäsi?

Oletko miettinyt saako hän laadukasta ja hyvää hoitoa ja onko hän oikeassa hoitopaikassa?

Useimmiten kun keskustelee ihmisten kanssa, oikeastaan missä tilanteessa vain, on jollain henkilöllä muistisairas henkilö lähipiirissään. Muistisairaiden ihmisten määrä on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Muistiliiton sivuilla kerrotaan, että muistisairaiden ihmisten määrä on tällä hetkellä arviolta n.193 000, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Vuosittain tulee n.14 500 uutta sairastunutta eli kyseessä on varsin merkittävä ryhmä.

Muistisairaat ihmiset ovat erityisryhmä, jotka tarvitsevat asiantuntevaa ja laadukasta hoitoa. Miten kohdataan muistisairas henkilö ja miten vuorovaikutuksen avulla voidaan tukea hänen itseilmaisuaan. Jokaisen muistisairaan perusoikeus on, että hän tulee kuulluksi omissa asioissaan.

Kun toimin hoivakodin johtajana lähes 20 vuotta huomasin miten muistisairaat ihmiset hyötyvät ympäristöstä missä heitä arvostetaan yksilöinä, missä heidän erityistarpeensa on huomioitu ja missä toimitaan yhteisöllisten periaatteiden mukaisesti. Kun ymmärretään mistä muistisairaudessa on kysymys ja miten se vaikuttaa heidän elämäänsä, ollaan arvostavan hoidon ytimessä. Tähän voidaan vielä lisätä tutut hoitajat, jotka tuovat turvallisuuden tunteen niin muistisairaille ihmisille kuin heidän omaisilleen. Tehostettu asumispalvelu on hyvin tarkoin säädeltyä ja valvottua ja varsinkin henkilöstömitoitus on asia, joka nousee esille silloin kun puhutaan huonosta laadusta. Meidän pitäisi enemmän keskustella siitä miten muistisairaiden yksilölliset tarpeet määrittävät sen miten paljon henkilökuntaa tulee olla. Perusmitoitus on tärkeää tasalaatuisuudelle, mutta joustavuutta tulisi olla enemmän.

Jos minulle tulisi muistisairaus, niin haluaisin asua yhteisöllisessä paikassa missä minua arvostetaan ja saan tehdä niitä asioita, joita olen elämässäni aina tehnyt. Haluaisin myös, että minulla olisi riittävän suuri huone, että kaikkien läheisten valokuvat mahtuisivat sinne. Mielelläni ottaisin viiniä ruoan kanssa ja kampaaja kävisi säännöllisesti. Miten sinä haluaisit asua muistisairaana?

Tulevaisuudessa on tärkeää muistisairaille ihmisille ja heidän omaisilleen, että he saavat valita hoitoyksikön mihin muistisairas siirtyy asumaan. Siellä tulee olla validoiva hoitoilmapiiri, joka on arvostava ja salliva. Fyysinen ympäristö on suunniteltu heitä varten ja hoitajilla on osaamista kohdata muistisairaat ihmiset. Ovatko kenties kevyemmät asumisratkaisut, muistikylä ja teknologia ne ratkaisut, jotka tulevat olemaan muistisairaiden ihmisten hoitotyön keskiössä?

Hyvinvointiyhteiskunnassa tulee olla sellaista arvokeskustelua missä inhimillisyys, yksilöllisyys ja ihminen ovat keskiössä. Nämä arvot tulisi ohjata päätöksentekoa.

 _______________________________

Kirjoittaja Tuija Uusitalo on toiminut lähes 20 vuotta hoivayrittäjänä. Hän on saanut Vuoden naisyrittäjä palkinnon v.2014. Tuija on aina pitänyt erittäin tärkeänä muistisairaiden asiakkaiden hoitotyön kehittämistä. Mottona on ollut, että jokaisella vanhuksella on oikeus hänen tarpeistaan lähtevään arvokkaaseen hoitoon.

Tällä hetkellä Tuija kouluttaa hoivayhteisöjen henkilökuntaa validoivasta vuorovaikutuksesta sekä työnohjaa hoitohenkilökuntaa. Työnohjauksissa ovat pinnalla henkilökunnan työssä jaksaminen, työroolien ja perustehtävien tarkastelua sekä työn muuttuvien rakenteiden hallintaa.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.