Korjauslista eli konkreettiset toimet työpaikkojen syntymiseksi

Vaalityötä tehdessä tapaa usein ihmisiä, jotka tulevat kysymään ”mitä lupaat meille eläkeläisille”, ”mitä lupaat meille lapsiperheille” tai ”mitä lupaat meille opiskelijoille. Olisi niin mukava luvata yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mutta se olisi aika vastuutonta. Tässä taloustilanteessa tärkeintä on muuttaa talouden suuntaa ja pyrkiä luomaan työpaikkoja. Sen sijaan, että lupaisin ympäripyöreitä tai mahdottomia olen laatinut korjauslistan eli listannut 26 konkreettista toimenpidettä uusien työpaikkojen luomiseksi ja tasapainoisen talouden saavuttamiseksi.

        Yrittäjyys

 1. yrittäjävähennys käyttöön
 2. alv-alarajahuojennusrajat rajoja nostettava
 3. sote-palvelut avattava, se tuo hoiva-alalle lisää yrittäjyyttä
 4. yt-lain raja on nostettava 50:een
 5. vanhemmuuden kustannukset siirrettävä kokonaan Kelan maksettavaksi


  Työllistäminen

 6. työaikalakia nykyaikaistettava, se ei vastaa nykyajan työntekomuotoja
 7. työajan joustoja ja osa-aikatyön mahdollisuuksia lisättävä
 8. takaisinottovelvollisuus poistettava
 9. sairaslomaan työntekijälle yhden päivän omavastuu
 10. kotitalousvähennyksen rajoja nostettava tai käyttömahdollisuuksia lisättävä
 11. työn vastaanottaminen pitää olla aina kannattavaa


  Verotus

 12. tuloverotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa (myös eläkeläisillä)
 13. kehitettävä pitkäjänteisempää ja yksinkertaisempaa veropolitiikkaa
 14. luotava kannustavampi osinkoverotus tai yrittäjän kokonaisverotus
 15. kotimaista yrittäjyyttä ja siihen sijoittamista on edistettävä
 16. laaja veropohja ja matalat verokannat
 17. tulolähdejako purettava


  Sääntely

 18. pankkien sääntelyä rajoitettava (vaikeuttaa yritysten rahoitusta)
 19. kauppojen aukioloaikoja on vapautettava
 20. monikertaista tietojen lähettämistä pitää purkaa

  Koulutus

 21. peruskoulu ei saa tasapäistää, heikoille tukea ja lahjakkaille haasteita
 22. oppisopimuskoulutus muutettava työsuhteesta koulutussuhteeksi
 23. huippuluokan yliopisto ja korkeatasoinen koulutus ammatti- ja ammattikorkeakouluissa


  Vienti

 24. pk-yrityksille tukea, yhteisiä markkinointi- ja vientiponnisteluja ja tuotekehitysyhteistyötä
 25. julkista rahoitusta konkreettisiin vientiponnistuksiin ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen
 26. ulkomaiset opiskelijat osaksi suomalaista vientitoimintaa

Näitä kaikkia ei varmasti tulla seuraavan neljän vuoden aikana saavuttamaan, mutta jokaisen näiden tavoitteen eteen tulen tinkimättömästi tekemään töitä.


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.