Onko työpaikoilla ikärasismia

Kuuntelin eräänä päivänä sivukorvalla, kun parhaassa työiässä oleva mies, valitteli olevansa liian vanha monen työnantajan silmissä. Hänellä oli ammatillinen koulutus, mutta oli viime aikoina tehnyt varasto- ja logistiikka-alan töitä. Työnsaanti oli kuitenkin vaikeaa. Hänen omasta mielestään syynä oli ikärasismi. Nuoret miehet olivat menneet etusijalle. Olihan hänellä jo jonkunlaista kremppaa, kun oli raskasta työtä tehnyt ikänsä.

Lyhyestä työkyvyttömyydestä aiheutuu yritykselle aina lisäkustannuksia. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä haavoittuvampi yritys on erilaisille työntekijöiden poissaoloille. Myös isoilla yrityksillä on riski, palkata työntekijää, joka voi joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Suomessa jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle reilu 20 000 henkilöä. Suurten yritysten maksamiin työeläkemakuihin vaikuttaa maksuluokka, joka on sitä suurempi, mitä enemmän yrityksellä on työkyvyttömyystapauksia.

Yritysten etu on siis palkata työntekijöitä, joiden työkyky on huippuluokkaa. Mitä iäkkäämmästä työntekijästä on kyse, sitä suurempi riski on työkyvyttömyydestä. Uuden työnantajan toimenpiteet työkyvyn ylläpitoon, eivät välttämättä enää auta, joten työntekijä jätetään palkkaamatta.

Osittain työkyvyttömän tai iäkkään henkilön palkkaaminen ei saa olla työnantajalle riski. Työkyvyttömyyseläkkeistä ei saa rankaista työnantajaa, sillä se vaikuttaa suoraan iäkkäiden henkilöiden palkkaamiseen, etenkin fyysisesti raskaisiin työtehtäviin.  


Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.