Arvonlisäveron alarajahuojennuksen rajoja nostettava (Helsingin Sanomat mielipide 28.3.2012)

Arvonlisävero on kulutusvero jonka lopullinen maksaja on kuluttaja. Hallitus on päättänyt korottaa arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä koska arvonlisäveron korotus on yksi tehokkaimmista keinoista kerätä verotuloja. Lisäksi arvonlisävero kohdistuu tasapuolisesti sekä ulkomaisiin että kotimaisiin tuotteisiin.

Arvonlisäveron korottaminen on kuitenkin ongelmallista pienille palvelusektorilla toimiville yrityksille. Palveluyrityksillä on arvonlisäverotuksessa vain vähän vähennyskelpoisia hankintoja, minkä vuoksi arvonlisävero kohdistuu näissä suhteellisesti voimakkaammin työhön kuin teollisissa yrityksissä. Lisäksi Suomessa työn hinta on jo ennestään korkea, joten palvelujen hinta kohoaa usein kuluttajalle liian korkeaksi. Korkea arvonlisäverokanta vaikuttaa myös käsityönä valmistettujen uniikkituotteiden kysyntään ja lisäksi sillä on pienimmissä palveluyrityksissä työllisyyttä heikentäviä vaikutuksia. Arvonlisäveron korotus koskettaa valitettavan usein naisvaltaisilla aloilla toimivia yrittäjiä.

Tässä taloudellisessa tilanteessa itsensä työllistäminen yrittäjänä tulisi olla yksi vaihtoehto työmarkkinoilla. Palvelut tulevat olemaan yksi eniten työllistävä ala tulevaisuudessa.

Arvonlisäverotuksessa on nykyisin käytössä veroa osittain huojentava alarajahuojennus, jonka vaikutus lakkaa liikevaihdon ylittäessä 22 500 euroa. Huojennuksen vaikutusalueen laajentaminen toisi arvonlisäverotukseen joustoa matalilla tulotasoilla. Arvonlisäveron alarajahuojennuksen ylärajaa tulee korottaa 50 000 euron saakka. Näin yksinyrittäjillä ja pienillä yrityksillä hintoja rasittaisi ”oikeaa” arvonlisäverokantaa pienempi vero. Käsityöalan tuotteiden ja yksinyrittäjien palvelujen kysyntää ja siten niiden kannattavuutta saataisiin parannettua ilman erityisiä uusia tukirakenteita. Kosmetologeille, ompelijoille, entisöijille ja hyvinvointipalveluja tarjoaville yrittäjille olisi varmasti kysyntää, mikäli hinta saadaan pidettyä kohtuudessa. Toivon, että hallitus korottaa arvonlisäveron alarajahuojennuksen rajaa samanaikaisesti arvonlisäverokantojen korotuksen kanssa.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.