Ahkera asiaosaaja asiallasi!

Carita on arvostettu yrittämisen ja verotuksen asiaosaaja, pääkaupunkiseudun yrittäjien puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. Hän kannattaa työn verotuksen alentamista, julkistalouden rakenteellisia muutoksia sekä työllistämisen esteiden helpottamista.

Nämä ovat Caritan poliittiset www-sivut. Tervetuloa, ollaan yhteyksissä!

Politiikkani pääteemat

Poliittisen toimintani kantaviksi teemoiksi lasken tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen, osaavan veropolitiikan, sääntelyn maltillistamisen ja yrittämisen kannustavuuden. Alla lyhyesti.

Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus

Tasa-arvoinen peruskoulu on paras pohja siihen, että jokaisella on samanlainen mahdollisuus oman tulevaisuuteensa luomiseen. Lähikouluperiaate, jonka mukaan jokainen lapsi käy omaa lähialueellaan sijaitsevaa koulua, mahdollistaa samantasoiset mahdollisuudet kaikille lapsille. Koulun ei pidä tasapäistää vaan tarjota haasteita lahjakkaille lapsille ja lisätukea sitä tarvitseville.

Jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus koulutukseen peruskoulun jälkeen. Siihen oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole kuitenkaan oikea keino. Suurin osa nuoristamme pääsee johonkin kouluun. Siksi tukitoimet on kohdistettava niihin nuoriin, jotka eivät löydä itselleen opiskelupaikkaa. Kaikki eivät myöskään jaksa istua koulun penkillä ja sen vuoksi oppisopimuskoulutusta on kehitettävä.

Suomesta on myös löydyttävä kansainvälisesti vertaillen huippuyliopisto. Olemme teknologiassa, taloudessa ja taiteessa monessa suhteessa arvostettu maa ja siksi meidän pitäisi pystyä luomaan myös kansainvälistä luokkaa oleva yliopisto. Koulutuksen myyminen on myös yksi tulevaisuuden vientituotteemme.  

Osaava veropolitiikka

Veropolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja verojärjestelmän yksinkertaista. Laaja veropohja mahdollistaa matalamman veroasteen. Mahdollisuudet tulkintaongelmiin ja verokikkailuun pitää minimoida. Yrittäjän ja yritysten on voitava luottaa tehtyihin päätöksiin. Verojärjestelmän on oltava yksinkertainen ja jokaisen ymmärrettävissä. 

Verotuksen on myös oltava kannustavaa. Yrittäjyydestä ja ahkeruudesta on palkittava. Liian ankara verotus ei kannusta ottamaan riskejä. 

Maltillinen sääntely

Kaikkia asioita ei voida säätää lailla ja asetuksilla. Sääntely ja holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Lasten, vanhusten ja vammaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista on aina pidettävä huolta, mutta aikuisten ihmisten vastuuta itsestään on lisättävä. Vastuu ja välittäminen on meidän jokaisen velvollisuus. Yhteiskunta tulee apuun silloin kun turvaverkko pettää. 

Julkisten palvelujen saatavuutta on helpotettava niille, jotka sitä tarvitsevat. Tällä hetkellä pystymme hoitamaan vain lakisääteiset tehtävät. Siksi julkisia palveluja tulee karsia, jotta pystymme yhä enemmän ennalta ehkäisemään ja tarjoamaan palveluja niille jotka kohtaavat ongelmia. Yksilön ei pidä kohdata virkamiestä tai prosesseja vaan toinen yksilö, joka löytää ja antaa apua ja tukea. Avun pitää löytyä siis helposti ja yhdestä paikasta. 

Sääntelyn tarkoituksena pitäisi olla helpottaa ja turvata ihmisen elämää. Liiallinen sääntely kääntyy itseään vastaan, kun sen tarkoitusta ei ymmärretä tai asiat koetaan liian vaikeiksi tai liikaa elämää rajoittaviksi.

Yrittämisen kannustavuus

Yrittämisen ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin jouten olo. Työttömyyden pitkittyminen tai nuoren syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia, joihin tulee puuttua. Osa-aikatyön mahdollisuuksia tulee helpottaa. Perheen ja työn yhteensovittaminen tai toisaalta eläkkeelle siirtymisen sijaan, työtuntien vähentäminen ovat mahdollisuuksia, joita tulisi voida hyödyntää tehokkaammin.  

Työn verotusta tulee laskea lähemmäs eurooppalaista keskitasoa. Matalapalkkatyöt ovat usein mahdollisuus päästä työelämään kiinni. Nuori, joka asuu vielä kotona, vajaakuntoinen tai eläkeiän kynnyksellä oleva voisi olla valmis tekemään matalan tuottavuuden töitä. Työn hinta on tällä hetkellä niin korkea, että meillä ei ole varaa palkata työntekijöitä erilaisiin aputehtäviin. Siirrymme yhä enemmän kohti itsepalveluyhteiskuntaa sen sijaan, että työpaikkojen määrää pitäisi lisätä. 


Galleria

Kuvia tapahtumista ja studiosta

Mahdollisuus parempaan huomiseen
syntyy joukosta pieniä päätöksiä.

Liity postituslistalle
Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.